Andrzej Rzeczycki herbu Janina (zm. w 1608 roku) – instygator koronny w latach 1587-1608[1], podkomorzy lubelski w latach 1591-1608, pisarz ziemski łukowski w latach 1586-1591, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1592 roku, członek dworu Zygmunta III Wazy w 1590 roku[2].

Andrzej Rzeczycki
Herb
Janina
Data śmierci

1608

Instygator w sprawie Zborowskiego na sejmie 1585[3].

Poseł na sejm koronacyjny 1587/1588 roku z województwa lubelskiego.

Był wyznawcą kalwinizmu[4]. Jako ewangelik i deputat na Trybunał Główny Koronny w Lublinie był wybrany prowizorem przez protestancko-prawosławną konfederację wileńską w 1599 roku[5].

Przypisy edytuj

  1. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 200.
  2. Łukasz Gołębiowski, Domy i dwory : przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, trunków i pijatyki, łaźni i kapieli, pościeli, ogrodów, powozów i koni, błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Warszawa 1830, s. 193.
  3. Andrzej Rzeczycki herbu Janina
  4. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 309.
  5. 1599 г. — Акт конфедерации, заключенной в Вильно, шляхетством Речи Посполитой православного и протестантского исповеданий для взаимной защиты от гонений со стороны католического духовенства, s. 4

Bibliografia edytuj

  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. 1991, s. 125.
  • Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 128.