Andrzej Skoczowski

polski naukowiec

Andrzej Maria Skoczowski (ur. 20 marca 1951 w Krakowie[1]) – polski agronom, specjalizujący się w fizjologii roślin, profesor nauk biologicznych, profesor zwyczajny Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Andrzej Skoczowski
Data i miejsce urodzenia 20 marca 1951
Kraków
Profesor nauk biologicznych
Specjalność: fizjologia roślin
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 1984 – agronomia
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Habilitacja 1999 – agronomia
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Profesura 3 listopada 2011
Pracownik
Instytut Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN
Stanowisko profesor zwyczajny
Uczelnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Stanowisko profesor zwyczajny
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

W 1974 ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim[1]. Doktoryzował się w 1984 na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie rozprawy zatytułowanej Zmiany intensywności syntezy i polarności lipidów w czasie kiełkowania rzepaku ozimego i jarego w temp. 20 °C oraz w temp. wernalizacji (2 °C), której promotorem był prof. Adam Markowski. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 na AR w Krakowie w oparciu o pracę pt. Wpływ chłodu na wybrane procesy fizjologiczne pszenicy ozimej ze szczególnym uwzględnieniem wernalizacji. Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych otrzymał 3 listopada 2011[2].

W 1975 podjął pracę w Zakładzie Fizjologii Roślin PAN, przekształconym w 2003 w Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN. W jednostce tej zajmował kolejno stanowiska asystenta i starszego asystenta naukowo-badawczego, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. W latach 2000–2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora IFR. Ponadto w latach 2005–2013 był zastępcą kierownika Zakładu Biologii Rozwoju IFR[3].

W 2007 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na którym cztery lata później objął stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2007–2013 kierował Zakładem Fizjologii Roślin w Instytucie Biologii UP[3].

Jego zainteresowania naukowe obejmują: odpowiedź roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe, allelopatię, termoindukcję rozwoju generatywnego roślin oraz indukowane chłodem zmiany membran plazmatycznych. Został członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin i International Society for Biological Calorimetry. W 2009 otrzymał nagrodę zespołową Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych pt. Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta[3].

W 2004 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[4].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska: Złota księga nauk przyrodniczych 2017. Wyd. 2. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017, s. 419. ISBN 978-83-942601-7-0.
  2. Prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-06-30].
  3. a b c Prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski. ifr-pan.edu.pl. [dostęp 2018-06-30].
  4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2004 r. nr 11, poz. 170).