Anna z Denhoffów Bogusławowa Leszczyńska (ur. 1620/1622 zm. 1656) – księżniczka i hrabianka Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Starościanka wieluńska, lęborska, radomszczańska, bolesławska, sokalska, małoszycka, sobowidzka i klonowska, a także wojewodzianka dorpacka i sieradzka. Starościna generalna Wielkopolski, podskarbina wielka koronna i podkanclerzyna koronna. Babka króla Polski Stanisława Leszczyńskiego i prababka królowej Francji Marii Leszczyńskiej.

Anna Denhoffówna
Herb
Denhoff
Rodzina Denhoffowie
Data urodzenia 1620/1622
Data śmierci 1656
Ojciec Kasper Denhoff
Matka Anna Aleksandra Koniecpolska
Mąż

Bogusław Leszczyński

Dzieci

Bogusław Leszczyński
Jan Przecław Leszczyński
Rafał Leszczyński
Anna Cecylia

ŻyciorysEdytuj

Anna Denhoffówna była córką dworzanina Zygmunta III Wazy Kaspra Denhoffa i Anny Aleksandry z Koniecpolskich. 12 sierpnia 1638 w Kruszynie wyszła za mąż za podkanclerzego Bogusława Leszczyńskiego, który zawarł z nią małżeństwo nie tylko ze względów majątkowych (posag Anny wynosił sto tysięcy złotych[1]), ale również ze względów politycznych – wujem Anny Denhoffówny był hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski [2]. Pod wpływem Anny, córki neofity – gorliwego katolika – Kaspra Denhoffa, już w trzy lata po ślubie Bogusław Leszczyński porzucił kalwinizm na rzecz katolicyzmu.

Anna Leszczyńska zmarła w 1656 roku. Pozostawiła czworo dzieci: biskupa łuckiego Bogusława Leszczyńskiego, Jana Przecława Leszczyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego Rafała Leszczyńskiego i Annę Cecylię żonę Krzysztofa Grzymułtowskiego wojewody poznańskiego.. Po jej śmierci Bogusław Leszczyński ożenił się z księżniczką Joanną Katarzyną Radziwiłłówną, wdową po Jakubie Wejherze[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Oblata z księgi podkanclerskiej metryki koronnej, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księga Grodzka Poznańska nr 143, k. 505v-507.
  2. Władysław Czapliński: Kasper Denhoff, [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. V. Kraków: 1939–1946, s. 114.
  3. Potomkowie Krystyna Ostyka