Kasper Denhoff

1588 - 1645-07-04; starosta, wojewoda

Kasper Denhoff, Kacper Denhoff, właśc. Kasper Dönhoff (ur. 1588, zm. 1645) – brat Gerarda i Ernesta Magnusa, hrabia S.I.R. (1635), książę S.I.R. (1637), dworzanin i rotmistrz rajtarów królewskich, wojewoda dorpacki (1627), następnie sieradzki (1634), marszałek dworu królowej (1639), starosta wieluński, lęborski, radomszczański, bolesławski, małoszycki, sobowidzki, klonowski, lajski, starosta sokalski w 1644 roku[1].

Kasper Denhoff
Herb
Denhoff
Rodzina Denhoffowie
Data urodzenia ok. 1588
Data śmierci 1645
Ojciec Gerard Denhoff
Matka Małgorzata von Zweiffeln
Żona

Anna Aleksandra Koniecpolska

Dzieci

Aleksander Denhoff
Stanisław Denhoff
Zygmunt Denhoff
Anna Denhoffówna

Kaplica św. Pawła I Pustelnika na Jasnej Górze, mauzoleum grobowe Denhoffów (z elewacją licowaną rustyką)

ŻyciorysEdytuj

Dworzanin Zygmunta III Wazy; po swojej konwersji z kalwinizmu na katolicyzm uzyskał znaczny wpływ na króla. Należał zresztą do stronnictwa dworskiego. Był elektorem Władysława IV Wazy z Inflant w 1632 roku[2], podpisał jego pacta conventa[3]. W imieniu Władysława IV Wazy prowadził w Wiedniu pertraktacje w sprawie ożenku króla z arcyksiężniczką Cecylią Renatą. W wyniku tych rozmów córka cesarza Ferdynanda II została królową Polski, a Kasper Denhoff księciem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, obdarzonym nadto tytułem marszałka dworu. Zaangażowany był także w inne kwestię polityki zagranicznej, m.in. w latach 1640-1641 usiłował doprowadzić do realizacji polsko-hiszpańskiego traktatu wojskowego.

Twórca potęgi materialnej rodu Denhoffów, budowniczy barokowych rezydencji w Ujeździe[4] i w Kruszynie koło Częstochowy. W pałacu w Kruszynie urządzono ślub królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.

Kasper Denhoff ufundował dla siebie i swojej rodziny kaplicę grobową w sanktuarium na Jasnej Górze.

Był pradziadkiem króla Stanisława Leszczyńskiego.

Potomkowie Kaspra DenhoffaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 263.
  2. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].
  3. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.
  4. Pozostałości zamku w Ujeździe