Anton Naumowicz Sakowicz, ros. Антон Наумович Сакович (ur. 25 grudnia 1895 we wsi Nowomatiejewo, w rejonie łohojskim[1], zm. 1982) – generał porucznik służb kwatermistrzowskich Armii Radzieckiej (1946) i generał dywizji ludowego Wojska Polskiego.

Był Białorusinem, synem Nauma. W latach 1915-1917 był podoficerem Armii Imperium Rosyjskiego. 10 stycznia 1919 został wcielony do Armii Czerwonej. W czasie II wojny światowej pełnił służbę na stanowisku intendenta-zastępcy dowódcy 11 i 65 Armii do spraw tyłów. 16 października 1943 roku został awansowany na generała majora służb kwatermistrzowskich.

W czerwcu 1945 roku został oddelegowany do służby w Wojsku Polskim. Początkowo był zastępcą głównego kwatermistrza[2], a następnie głównym kwatermistrzem Wojska Polskiego. 27 lipca 1945 roku Naczelny Dowódca WP marszałek Polski Michał Żymierski powierzył mu organizację III Wiceministerstwa Obrony Narodowej[3]. W 1946 roku obowiązki III Wiceministra Obrony Narodowej przekazał generałowi Piotrowi Jaroszewiczowi, pozostając przez kilka miesięcy jego doradcą. 9 sierpnia 1945 roku Prezydium KRN awansowało go na generała dywizji. 3 grudnia 1945 roku zakończył służbę w WP i powrócił do ZSRR[4].

Od 1946 do 1956 był szefem tyłów, m. in. 5 Armii Zmechanizowanej[1].

Ordery i odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Aleksandr Bartaszewicz, Boris Dołgotowicz: Nasi ziomkowie na służbie w Wojsku Polskim (ros.). W: Białoruska Gazeta Wojskowa Nr 72 [on-line]. 17 kwietnia 2013. [dostęp 2015-10-13].
  2. Edward Jan Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej ..., s. 229 podaje, że był intendentem Kwatermistrzostwa WP.
  3. Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945. Wybór materiałów źródłowych, tom I, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1958, s. 395.
  4. Edward Jan Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej ..., s. 188, 199.

BibliografiaEdytuj

  • Henryk P. Kosk, Generalicja polska, t. II, Pruszków 2001.
  • Janusz Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990, t. III (M-S), Toruń 2010.
  • Edward Jan Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa: Bellona, 1995, ISBN 83-11-08353-3, OCLC 830273795.