Anzelm Szteinke

historyk ruchu franciszkańskiego

Anzelm Szteinke, OFM (ur. 10 stycznia 1939 we Włocławku) − polski franciszkanin, doktor teologii, historyk ruchu franciszkańskiego, członek Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie.

Anzelm Szteinke
Janusz Szteinke
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 10 stycznia 1939
Włocławek
prowincjał
Okres sprawowania 1978-1984
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Inkardynacja Franciszkanie
Śluby zakonne 15 grudnia 1960
Prezbiterat 25 lutego 1964
Odznaczenia
Signum Sacri Itineris Hierosolymitani.png

ŻyciorysEdytuj

Anzelm Szteinke pochodzi z rodziny Józefa i Marii zd. Urbańskiej. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1956. Po odbyciu nowicjatu pierwszą profesję zakonną złożył 18 sierpnia 1957. Następnie studiował filozofię i teologię w seminarium duchownym swej macierzystej prowincji zakonnej w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 15 grudnia 1960. Święcenia kapłańskie przyjął 25 lutego 1964[1].

O. Szteinke w latach 1965-1970 studiował w Instytucie Historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1990 obronił pracę doktorską. Szereg lat pracuje jako wykładowca w seminarium duchownym własnej prowincji zakonnej w Krakowie Bronowicach. Przedmiotem jego badań naukowych jest szeroko rozumiana historia zakonu franciszkańskiego, szczególnie na ziemiach polskich. Od 1972-1987 był komisarzem Ziemi Świętej w Polsce. Na kapitule swojej prowincji w 1978 został wybrany ministrem prowincjalnym. Urząd ten pełnił do 1984. Od 1991 mieszka w Warszawie w konwencie na Mokotowie[2]. W 1999 o. Szteinke został w Jerozolimie odznaczony Złotym Medalem Pielgrzyma[3]. Franciszkanin włada biegle językiem włoskim.

Wybrana bibliografia naukowa zakonnikaEdytuj

 • Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623-1987. Kraków: Wydawnictwo Prowincji Franciszkanów-Reformatów, 1990.
 • Komisariat Ziemi Świętej w Polsce w latach 1945-1992, Czesław Aleksander Drzyzgiewicz, Eligiusz Ryszard Dymowski, „Studia Franciszkańskie”, VI, Poznań: Franciszkanie, 1994.???
 • Modest Jan Pasiecznik OFM (1923-1991) jako historyk zakonu Braci Mniejszych w Polsce. „Studia Franciszkańskie”. VI, 1994. Poznań: Franciszkanie. 
 • O. Jukundyn Antoni Bielak OFM. „Ziema Święta”. 1(1), s. 14-15, 1994. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738. 
 • Grzegorz Gdański: Liber seu Matricula conventus Ordinis Fratrum Minorum strictioris observantiae ac totius fundationis weiheropilitanae (in annis 1633-1676) (O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633-1676). Anzelm Szteinke OFM (tłum., oprac.). Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 1996. ISBN 83-901354-3-4.
 • O. Mateusz Jozafat Lesicki OFM. Duszpasterz Arabów (1834-1900). „Ziema Święta”. 2(6), s. 12-14, 1996. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738. 
 • Ojciec Ekspedyt. Senior polskich franciszkanów w Ziemi Świętej. „Ziema Święta”. 1(9), s. 17-19, 1997. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738. 
 • Kościół Wszystkich Świętych i klasztor franciszkanów-reformatów we Włocławku 1625-1997. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 1998. ISBN 83-85289-24-0.
 • Polscy bracia mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995. „Studia Franciszkańskie”. IX, 1999. Poznań: Franciszkanie. 
 • Jeśli umrę w Jerozolimie... W pierwszą rocznicę śmierci o. Augustyna (Szymańskiego). „Ziema Święta”. 1(17), s. 54-59, 1999. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738. 
 • Mała Lola. Najmłodsza z uczestników pielgrzymki w 1907 roku. „Ziema Święta”. 1(25), s. 14-15, 2001. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738. 
 • Recepcja i realizacja Konstytucji Apostolskiej «Felicite quadam». „Biblioteka Studiów Franciszkańskich”. 6, s. 168-209, 2001. Poznań: Franciszkanie. ISSN 1505-8352. 
 • Polacy w Petersburskiej Prefekturze Misyjnej Franciszkanów-Reformatów. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura I. Jan Walkusz (pod red.). Lublin: 2002. ISBN 83-228-0965-4.
 • Komisariaty Ziemi Świętej w Polsce 1604-2004. Polscy komisarze. „Ziema Święta”. 4(40), s. 14-16, 2004. Kraków: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738. 
 • Samuel Bommersbach, Marta Bartuś: Studia i materiały do dziejów kościoła św. Anny i klasztoru Franciszkanów OFM w Bieczu 1982-2005. Anzelm Szteinke OFM (oprac.). Biecz: Muzeum Ziemi Bieckiej, 2005. ISBN 83-919776-2-5.
 • Klasztory franciszkańskie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od XVI do XIX wieku. „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”. 22, s. 49-74, 2007. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. ISSN 1426-7136. 
 • Reformackie korzenie Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. „Szkoła Seraficka”. 1, s. 9-52, 2008. Katowice: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. ISSN 1898-7842. 
 • Szkice biograficzne założycieli i przełożonych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Reformatów w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich (1855-1923). „Szkoła Seraficka”. 1, s. 132-150, 2008. Katowice: Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. ISSN 1898-7842. 
 • Struktury organizacyjne I Zakonu Franciszkańskiego na ziemiach polskich (XIII-XXI w.). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura IX. Jan Walkusz (pod red.). Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 29-58. ISBN 978-83-7363-991-1.
 • Bracia mniejsi wpisani w historię Chełma (XVIII-XX w.). W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura IX. Jan Walkusz (pod red.). Lublin: 2010, s. 335-352. ISBN 978-83-7363-991-1.

PrzypisyEdytuj

 1. Schematismus Ordinis Fratrum Minorum. Roma: Curia Generalis, 2009, s. 605.
 2. Klasztor Ojców Franciszkanów OFM Warszawa Mokotów. Duszpasterze. www.franciszkanie-mokotow.pl. [dostęp 2011-02-24].
 3. Jerzy Kraj OFM. Złote Krzyże Pielgrzyma. „Ziemia Święta”. 20 (4), s. 64, 1999. Kraków: Komisariat Ziemi Świętej. ISSN 1233-5738.