August Grabski

polski historyk

August Grabski (ur. 25 maja 1971 w Zgierzu[1]) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się naukowo powojennymi dziejami Żydów w Polsce w tym żydowskim życiem religijnym oraz działalnością Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, jak też marksizmem, trockizmem, antysemityzmem i antysyjonizmem.

ŻyciorysEdytuj

W 1998 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944–1949) napisaną pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego. Tam też otrzymał w 2019 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych[2].

W latach 1996-2016 pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W 2016 został pracownikiem Instytutu Historycznego UW[2].

Był członkiem zarządu i sekretarzem Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce[3].

Publikował m.in. na łamach pism: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, Dziś, Dalej! pismo socjalistyczne, Gazeta Wyborcza[4], Jednota, Komandos, Kwartalnik Historii Żydów, Midrasz, Obywatel, Przegląd, Rzeczpospolita[5] i Słowo Żydowskie.

Był związany z socjaldemokratycznym miesięcznikiem Dziś oraz trockistowskim Nurtem Lewicy Rewolucyjnej (NRL)[6]. Działacz Towarzystwa Kultury Żydowskiej "Beit Warszawa". Ekspert sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych RP[7].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • 2015: Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950). Historia polityczna
 • 2011: Rebels Against Zion: Studies on the Jewish Left Anti-Zionisim (redaktor)
 • 2010: Atlas historii Żydów polskich (współautor)
 • 2010: Narody i polityka. Studia ofiarowane prof. Jerzemu Tomaszewskiemu (wraz z Arturem Markowskim).
 • 2008: Żydowski Związek Wojskowy. Historia przywrócona (wraz z Maciejem Wójcickim).
 • 2008: Lewica przeciwko Izraelowi. Zbiór studiów o żydowskim lewicowym antysyjonizmie
 • 2007: Żydzi a lewica. Zbiór studiów historycznych
 • 2006: Dekady: 1995-2005 (wraz z Agatą Nowakowską)
 • 2004: Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce (1944-1949)
 • 2003: Między emigracją a trwaniem. Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holokauście (wraz z Grzegorzem Berendtem)
 • 2003: Trockizm, doktryna i ruch polityczny (wraz z U. Ługowską)
 • 2002: Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949
 • 2000: Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r. (wraz z A. Stankowskim i G. Berendtem)
 • 1997: Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 r. (wraz z A. Stankowskim i M. Pisarskim)

PrzypisyEdytuj

 1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, wyd. Arkadiusz Wingert, Kraków 2010, s. 710
 2. a b dr hab. August Grabski. ihuw.pl. [dostęp 2019-03-02].
 3. Zarząd. W: Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce [on-line]. szih.org.pl. [dostęp 2018-08-21].
 4. August Grabski, Żydzi skazani na komunę. wyborcza.pl. [dostęp 2017-04-17].
 5. August Grabski, Listek figowy internacjonalizmu. rp.pl. [dostęp 2017-04-16].
 6. Ewa Balcerek, Włodek Bratkowski: Kredyt zaufania. indymedia.org, 2006-02-06. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-03)].
 7. INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH VI kadencja w dniu 25 listopada 2010 r. nr 126/2010 (464). sejm.gov.pl. [dostęp 2017-04-17].

Linki zewnętrzneEdytuj