Błogosławiony

osoba, która została beatyfikowana

Błogosławiony – w Kościele katolickim osoba zmarła, która za życia odznaczała się szczególnymi cnotami inspirowanymi doświadczeniem religijnym lub też która z powodu swojej religii poniosła śmierć męczeńską.

Kościół w akcie beatyfikacji zezwala na publiczny kult takiej osoby w skali lokalnej np. diecezji lub ograniczonej do pewnej grupy wiernych, np. zakonu czy zgromadzenia zakonnego.

Zobacz też edytuj

Osobny artykuł: sługa Boży.
Osobny artykuł: kanonizacja.
Osobny artykuł: święty.
Osobny artykuł: atrybuty świętych.
Zobacz też kategorię: Błogosławieni katoliccy.