Beskidy Lesiste

Beskidy Lesiste (522.1) – makroregion stanowiący niższą, północną część Beskidów Wschodnich (Zewnętrzne Karpaty Wschodnie). Leżą na obszarze Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii.

Beskidy Lesiste
ilustracja
Mapa regionu
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
Makroregion Beskidy Lesiste
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj.podkarpackie
Słowacja:
kraj preszowski
Ukraina:
obwód zakarpacki
obwód lwowski
obwód iwanofrankowski
obwód czerniowiecki
Rumunia
okręg Suczawa

Po stronie polskiej graniczą od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim, a od zachodu z Beskidem Niskim. Granice Beskidów Lesistych wyznaczają doliny:

Najwyższym szczytem tej części Beskidów jest Wielka Sywula w Gorganach (1836 m n.p.m.).

W ich skład wchodzą:

Beskidy Lesiste przecięte są kilkoma ważnymi szlakami komunikacyjnymi, biegnącymi przez przełęcze Użocką i Jabłonicką.

Zobacz teżEdytuj