Białoruskie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Demokratyczne (Polska)

Białoruskie Zjednoczenie Chrześcijańsko-Demokratyczne (biał. Biełaruskaja Chryścijańskaja Demakratycznaja Złucznaść) – białoruska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym działająca na terenie północno-wschodnich ziem II RP w latach 1924–1939.

Powstała w 1924 jako „Biełaruskaja Chryścijańskaja Demokracyja”, od 1926 roku funkcjonowała pod nazwę BZChD. Obok Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady była największym ugrupowaniem politycznym mieszkających w RP Białorusinów. W 1935 roku przekształciła się w Białoruskie Zjednoczenie Ludowe („Biełaruskaje Narodnaje Abjadnańnie”).

ProgramEdytuj

Udział w wyborachEdytuj

W wyborach do Sejmu I kadencji ugrupowanie zdobyło 1 mandat (ks. Adam Stankiewicz), w 1928 roku objęło 2 miejsca w sejmie. Wybory do parlamentu IV i V kadencji białoruska chadecja zbojkotowała jak prawie cała opozycja.

MediaEdytuj

Organem prasowym BZChD (a później BZL) była „Krynica” i „Biełaruskaja Krynica”.

Czołowi działaczeEdytuj

Zobacz teżEdytuj