Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, (BABIN) – bibliografia ukazująca się jako kwartalnik, rejestrująca piśmiennictwo zagranicznege z zakresu bibliologii i informatologii, dodawany do Przeglądu Bibliotecznego. Zawiera wykaz analiz dokumentacyjnych z wybranych najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tytułów czasopism zagranicznych, wpływających do Biblioteki Narodowej[1]. Dotyczą one następujące zagadnienia: bibliografię, bibliotekarstwo, dokumentację i informację naukową, historię książek bądź spraw wydawniczych.

Jest opracowywany w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej w Warszawie. Początkowo publikowana jako Przegląd Piśmiennictwa o Książce (1951-1969)[2]. Następnie od roku 1969 publikacja zmieniła nazwę na BABIN.

Odbiorcami Przeglądu Piśmiennictwa o Książce byli pracownicy książki z całego kraju. Pozycje były wykazywane pod nagłówkami klasowymi lub przedmiotowymi uszeregowane alfabetycznie po kilka w każdym zeszycie. W każdym z pierwszych roczników (1951-1953) umieszczony jest indeks przedmiotowy, natomiast w czwartym, umieszczono indeks do wszystkich czterech roczników (1954).

BABIN dostarcza informacji o artykułach zagranicznych czasopism dostępnych w Polsce.

BudowaEdytuj

Zrąb główny bibliografii stanowią analizy i adnotacje artykułów z czasopism zagranicznych, uporządkowane w obrębie 15 grup rzeczowych:

 1. Bibliografia
 2. Bibliotekarstwo (opracowania ogólne)
 3. Bibliotekarstwo (rodzaje bibliotek)
 4. Bibliotekarstwo (w poszczególnych krajach)
 5. Gromadzenie i przechowywanie zbiorów
 6. Informacja naukowa i dokumentacja (opracowania ogólne)
 7. Informacja naukowa i dokumentacja (technika i metodyka)
 8. Informacyjna działalność biblioteki
 9. Języki informacyjno-wyszukiwawcze
 10. Rzeczowe opracowanie dokumentów
 11. Katalogi
 12. Katalogowanie
 13. Szkolenie zawodowe
 14. Udostępnianie zbiorów. Korzystanie z bibliotek
 15. Zawód

BABIN posiada indeksy: autorski i przedmiotowy, także wykaz skrótów czasopism.

Podaje opisy bibliograficzne artykułów z uwzględnieniem przekładu tytułów na język polski, zawiera również adnotacje analityczne referujące treść publikacji. Prócz tego zamieszczana jest informacja o zawartości dokumentu w języku polskim (przez rozszerzone tłumaczenie tytułu i zwięzłe scharakteryzowanie treści). Wszelkie analizy artykułów są sporządzane z autopsji.

RedakcjaEdytuj

Redaktorzy Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na przestrzeni lat:

 • Helena Hleb-Koszańska (1951-1954)
 • Jan Kossonoga (1954)
 • Henryk Sawoniak (1955-1973)
 • Barbara Eychlerowa (1974)[2]
 • Barbara Eychlerowa i Krystyna Klejn (1988)
 • Barbara Eychlerowa i Alina Nowińska (1991)
 • Alina Nowińska (1991-2007)
 • Alina Nowińska i Małgorzata Waleszko (2008)
 • Małgorzata Waleszko (2008-...)

PrzypisyEdytuj

 1. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (pol.). Biblioteka Narodowa. [dostęp 2014-04-29].
 2. a b Karol Głombiowski: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław: Zakł.Narod.im. Ossolińskich, 1976, s. 24.