Bitwa pod Rowinami (1282)

Bitwa pod Rowinami (1282) – bitwa stoczona zimą z 1282 na 1283, pomiędzy wojskami księcia krakowskiego Leszka Czarnego a wojskami litewskimi

Bitwa pod Rowinami
Czas 1282
Miejsce Rowiny
Terytorium północna Lubelszczyzna
Wynik zwycięstwo Małopolan
Strony konfliktu
Małopolanie Litwini
Dowódcy
Leszek Czarny
brak współrzędnych

Po nieudanej wyprawie z jesieni 1282 i klęsce Jaćwingów nad Narwią, Litwini podjęli odwetową wyprawę na Polskę. Poprzez Lasy Łukowskie wtargnęli do ziemi sandomierskiej paląc i łupiąc. Na drodze najeźdźcy pod wsią Rowiny stanęły wojska małopolskie pod dowództwem księcia Leszka Czarnego. Książę krakowski wygrał bitwę stosując skutecznie manewr pozorowanej ucieczki, czym potwierdził swoje nieprzeciętne zdolności dowódcze na polu walki.

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Krakowski Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku, wyd. MON 1956, str.209-210