Otwórz menu główne

Biuro Śledcze MSW (Biuro Śledcze MSW): jedna z komórek organizacyjnych Służby Bezpieczeństwa MSW.

Utworzenie Biura, zadania i organizacjaEdytuj

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym wprowadzonym przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych gen. bryg. Mieczysława Moczara Zarządzeniem nr 00123 z 30 listopada 1965 roku (z późniejszymi zmianami), powołane było do:

 • wszczynania i prowadzenia na wniosek jednostek operacyjnych SB i z własnej inicjatywy dochodzeń i dochodzeń przedśledczych
 • prowadzenia śledztw
 • prowadzenia czynności zleconych przez prokuratury
 • prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o szpiegostwo
 • inne przestępstwa o charakterze antypaństwowym

Biuro Śledcze SB MSW prowadziło postępowania karne w sprawie przestępstw należących do właściwości SB, organizowało również pracę operacyjną na rzecz realizacji zadań SB wśród osób pozbawionych wolności.


W 1975 r. składało się z pięciu wydziałów:

 • Wydział I
 • Wydział II prowadził postępowania przygotowawcze w sprawach o znacznej wadze dla bezpieczeństwa państwa,
 • Wydział Przestępstw Gospodarczych
 • Wydział IV obsługiwał technikę operacyjną i tajnych współpracowników celnych w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej,
 • Wydział Inspekcji nadzorował i koordynował pracę wydziałów śledczych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych,
 • Wydział Ogólny odpowiadał za bieżącą obsługę Biura.


Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 powołano w Biurze grupę koordynacyjną ds. internowania, a przy Wydziałach Śledczych KW MO utworzono grupy operacyjne opracowujące wnioski o internowanie.

Biuro Śledcze MSW z dniem 1 sierpnia 1990 r. zostało przekształcone w Zarząd Śledczy UOP.

Dyrektorzy Biura Śledczego SB MSWEdytuj

Zastępcy dyrektora

BibliografiaEdytuj

 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom II, 1956–1975, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2006
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, tom III, 1975–1990, red. Paweł Piotrowski, Warszawa 2008
 • Leksykon Służb Specjalnych Świata - Jan Larecki