Blenda – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Blenda
gromada
1954–1958
Państwo

 Polska

Województwo

białostockie

Powiat

suwalski

Data powstania

4 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1958

Siedziba

Blenda

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

8

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

10

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Blenda z siedzibą GRN w Blendzie utworzono – jako jedną z 8759 gromad[3] – w powiecie suwalskim w woj. białostockim, na mocy uchwały nr 23/V WRN w Białymstoku z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Blenda, Bucki, Łanowicze, Olszanka, Prawy Las, Wersele i Zarzecze Pawłowskie ze zniesionej gminy Przerośl oraz obszar dotychczasowej gromady Iwaniszki ze zniesionej gminy Pawłówka w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 10 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1958 gromadę Blenda zniesiono, włączając jej obszar do gromad Przerośl-Osada (wsie Blenda, Bućki, Olszanka, Prawy Las, Wersele i Zarzecze Pawłowskie) i Pawłówka Nowa (wsie Iwaniszki i Łanowicze Małe, kolonię Łanowicze, kolonię Nowiny-Pieńki oraz jezioro Łanowicze i obszar lasów państwowych N-ctwa Puńsk)[8].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 23/V Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu suwalskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 2 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 49)
  7. Uchwała Nr LXXXVII/149/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 5 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 7 października 1954 r., Nr. 7, Poz. 40)
  8. Uchwała Nr 15/VI Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 13 listopada 1957 r. sprawie zniesienia gromady Blenda w powiecie suwalskim, województwie białostockim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 4, Poz. 13)