Bośniacy

Pojęcie mylnie traktowane jako określające etnicznych Boszniaków, zamiast obywateli Bośni i Hercegowiny
Ten artykuł dotyczy społeczeństwa Bośni i Hercegowiny oraz narodu. Zobacz też: inne znaczenia.
Nie mylić z: Boszniacy.

Bośniacy (serb.-chorw.: Bosanci, Босанци) – termin o wielorakim znaczeniu, określający obywateli Bośni i Hercegowiny; bądź, szerzej, ogólną nazwę społeczeństwa zamieszkującego Bośnię i Hercegowinę lub też z tego państwa pochodzącego i uznającego je za swoją ojczyznę; ale także niezależnie jako określenie narodu (dla zaznaczenia odrębności wobec największych grup etnicznych w kraju). Liczebność Bośniaków szacuje się na około 7–8 milionów, z czego około połowa zamieszkuje Bośnię i Hercegowinę, a największe zagraniczne skupiska występują w Turcji, Australii, Niemczech i Austrii[1].

Bośniacy
Bosanci / Босанци
Liczebność ogółem ponad 7 000 000
Regiony zamieszkania Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina
Turcja Turcja
Niemcy Niemcy
Australia Australia
Austria Austria
Szwajcaria Szwajcaria
Szwecja Szwecja
Chorwacja Chorwacja
Serbia Serbia
Języki bośniacki, chorwacki, serbski (standardy języka serbsko-chorwackiego)
Pokrewne grupy etniczne Boszniacy, Chorwaci, Serbowie, Czarnogórcy

Obecnie przyjmuje się, że Bośniakiem może być każdy posiadający obywatelstwo Bośni i Hercegowiny, bez względu na pochodzenie etniczne bądź wyznanie. Błędem jest zatem jednoznaczne utożsamianie Bośniaków z Boszniakami lub Muzułmanami.

Ponad 95%[2] mieszkańców Bośni i Hercegowiny deklaruje ponadto swoją przynależność do jednej z trzech konstytutywnych grup etnicznychBoszniaków, Serbów i Chorwatów[3]. Do pozostałych osób zamieszkujących Bośnię zalicza się głównie Żydów, Albańczyków, Czarnogórców i Romów oraz część obywateli (głównie dzieci z mieszanych małżeństw), którzy nie deklarują przywiązania do żadnej z grup etnicznych – często podają się oni za przedstawicieli narodowości bośniackiej, ewentualnie narodowości bośniacko-hercegowińskiej, bądź też za Bośniaków – obywateli Bośni i Hercegowiny.

PrzypisyEdytuj

  1. English Wikipedia: Bosnians
  2. Neslužbeni rezultati popisa: U BiH živi 553 tisuće Hrvata!
  3. Nazywanych często, odpowiednio, bośniackimi Muzułmanami, bośniackimi Serbami i bośniackimi Chorwatami