Czarnogórcy

naród południowosłowiański

Czarnogórcy – naród południowosłowiański zamieszkujący głównie zachodnią i środkową Czarnogórę oraz lokalnie Serbię, szczególnie Wojwodinę; ok. 400 tys. (2006).

Czarnogórcy
Црногорци / Crnogorci
Populacja

400 tys.

Miejsce zamieszkania

Czarnogóra: 267 669
Serbia: 69 049
Argentyna: 30 000
Chorwacja: 4926
Macedonia Północna: 2686
Słowenia: 2667
Albania: 2000
Kanada: 1055

Język

czarnogórski, serbski

Religia

głównie prawosławie, w znacznie mniejszym stopniu katolicyzm i islam.

Pokrewne

Serbowie, Macedończycy, Chorwaci, Boszniacy, Słoweńcy, Bułgarzy

Skład etniczny poszczególnych jednostek podziału administracyjnego Czarnogóry
Wsie czarnogórskie w Wojwodinie

Naród pod względem kultury i języka blisko spokrewniony z Serbami.

Posługują się językiem czarnogórskim (22%), lecz częściej określają się jako użytkownicy języka serbskiego (63,6%).

Czarnogórcy w większości wyznają prawosławie.

Czarnogórcy do XX wieku zachowali społeczeństwo tradycyjne, klanowe (zachowane układy patriarchalne, zadrugi, rozbudowany system pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego: pobratymstwo, kumowie, siostry). Tradycyjne zajęcia: pasterstwo, w niektórych rejonach także rolnictwo.

Charakterystycznym elementem ubioru jest czarnogórska czapka.