Bogumiła Żongołłowicz

polska dziennikarka, poetka, pisarka

Bogumiła Żongołłowicz (ur. 9 listopada 1955 w Słupsku) – dziennikarka, poetka, pisarka. Doktor nauk humanistycznych.

Bogumiła Żongołłowicz
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 9 listopada 1955
Słupsk, Polska
Narodowość polska
Język polski
Dziedzina sztuki literatura
XXVI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią", Wilno 2019
Dr Bogumiła Żongołłowicz uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (Konsulat RP w Sydney, 14 lutego 2020)

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W 1984 r. ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1988 r. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w szkolnictwie i prasie regionalnej na Pomorzu, m.in. w tygodniku Konfrontacje Kierownik słupskiego oddziału Gońca Pomorskiego; współpracownik Koszalińskiej Rozgłośni Polskiego Radia. Od 1991 r. mieszka w Australii. W 2003 r. doktoryzowała się z zakresu slawistyki na Macquarie University w Sydney. Debiutowała w 1983 r. poezją na łamach „Głosu Pomorza”.

Jest autorką kilku książek (w tym biografii Andrzeja Chciuka) i kilkuset artykułów prasowych, które ukazały się w dziennikach i czasopismach krajowych i polonijnych, m.in.: w Kulturze (Paryż), Nowym Dzienniku (Nowy Jork), Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza (Londyn), Polityce (Warszawa), Głosie Pomorza (Koszalin-Słupsk), Konfrontacjach (Słupsk), Gryfie (Słupsk), Zbliżeniach (Słupsk). Gońcu Pomorskim (Koszalin), Kurierze Zachodnim (Perth), Tygodniku Polskim (Melbourne), Wiadomościach Polskich (Sydney), Ekspresie Wieczornym (Sydney).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół losów Polaków w Australii po II wojnie światowej. Współpracuje z redakcją Australian Dictionary of Biography, redakcją Polskiego Słownika Biograficznego i Radiem SBS. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy PolskichZwiązku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

W roku 2020 została uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

PublikacjeEdytuj

 • Lato w Surrey, Słupsk 1984;
 • Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodow, Kraków 1999;
 • Śmierci nie moje, Toruń 2002;
 • Kabaret Literacko-Satyryczny "Wesoła Kookaburra", Toruń 2004;
 • O pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka, Toruń 2007;
 • Śmierci mi bliskie, Perth 2008;
 • Jego były "Czerwone maki…", Toruń 2010;
 • (Nie)śmiertelnie, Toruń 2016;
 • Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego, Toruń 2017;
 • (Nie)śmiertelnie, wyd. II; z komentarzem Adama Kubackiego, Toruń 2018;
 • (Nie)śmiertelnie, wyd. III; z komentarzem Artura Cembika, Toruń 2018.

W ważniejszych antologiach i zbiorachEdytuj

 • Zielona zima. Antologia polskiej poezji i prozy w Australii, Lublin 1997;
 • Losy Polaków, Rzym 1998;
 • Losy Polek, Wiedeń 1999;
 • Australian Dictionary of Biography, vol. 15, Melbourne University Press, Melbourne 2000;
 • Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych, Bruksela 2001;
 • Australian Dictionary of Biography, vol. 16, Melbourne University Press, Melbourne 2002;
 • Duchowieństwo polskie w świecie, Rzym 2002;
 • Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi, Rzeszów 2005;
 • Australian Dictionary of Biography, supplement, Melbourne University Press, Melbourne 2005;
 • Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, Rzeszów 2011;
 • Rodacy na światowej pięciolinii, Warszawa 2015;
 • Z Mazowsza na obczyznę, Warszawa 2016;
 • Lwowianie w świecie, Warszawa 2017.

Ważniejsze prace redakcyjne i edytorskieEdytuj

 • Andrzej Gawroński, Mój punkt widzenia, Toruń 1999;
 • Andrzej Gawroński, Zapiski z dwóch światów, Toruń 2001;
 • Listy z Australii Romana Gronowskiego, Toruń 2005;
 • Krystyna Jackiewicz, Poezje wybrane, Perth 2006;
 • Ludmiła Błotnicka, Przez zielona granicę, Toruń 2007;
 • Władysław Noskowski, Dziennik z pierwszych tygodni w Australli. Rok 1911, Perth 2011;
 • Andrzej Gawroński, Awantury australijskie, Perth-Melbourne 2016;
 • Lidia Duda-Groblicka, Mój świat, Toruń 2017;
 • Griffith-Sydney - Listy Zbigniew Jasiński - Roman Gronowski 1954-1959., Toruń-Melbourne 2017;
 • Morskie sprawy. Listy. Jerzy Pertek – Lech Paszkowski. 1961-1998, Toruń-Melbourne 2020[1].

BibliografiaEdytuj

 • A. Turczyński, Bogumiły Stosuj wiersze niewielkie, Zbliżenia [Słupsk] 8 (1984);
 • S. Miller, Młodzi o sobie, Gryf [Słupsk] 7 (1985);
 • Debiuty poetyckie’84. Antologia, ed. J. Leszin-Koperski, A. K. Waśkiewicz, Warszawa 1986;
 • B. Stosuj, Krytykuję pomimo..., Konfrontacje [Słupsk] 30/31 (1987);
 • F. Fornalczyk, T. Matejko, Pisarze Pomorza Środkowego, Koszalin 1988;
 • J. Nitkowska, Rozmowa o Australii. Tutaj każdy czuje się na luzie i dla każdego jest miejsce, Zbliżenia [Słupsk] 35 (1991);
 • Z. Marecki, Słupszczanka w krainie kangurów, Głos Pomorza [Słupsk] 9 XII 1992;
 • Chciuk znany i nieznany (wywiad A. Basiński), Nowy Dziennik [Nowy Jork], 6755 (1996); Polish Kurier [Perth] 112 (1996);
 • Ze Słupska do Melbourne (wywiad J. Dąbrowa), Głos Pomorza [Słupsk] 103 (1996);
 • Rzeczywiście Atlantyda (wywiad J. Koźmiński) Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza [Londyn] 296 (1998);
 • J.P., Wiersze Bogumiły Żongołłowicz, Suplement [Kraków] 12 (1999);
 • M. Kałuski, Literat zasługujący na uwagę, Polish Kurier [Perth] 139 (1999);
 • J. Wolski, Aureola Andrzeja Chciuka, Fraza [Rzeszów] 3 (2000);
 • A. Z. Judyccy, Polonia. Słownik biograficzny, Warszawa 2000;
 • Ze Słupska do Australii (wywiad M. Borawska) Dialog Akademicki [Słupsk] 11 (2004);
 • M. Baterowicz, Książka o Chciuku (Bogumiły Żongołłowicz), Express Wieczorny [Sydney] 16 (2004);
 • Zieliński W., Dosłowność zapisu, czyli oswajanie z koniecznością śmierci w poezji Bogumiły Żongołłowicz [w:] W literackiej krainie polskich kangurów, Rzeszów 2004;
 • Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, t. V, red. K. Dopierała, Toruń 2005;
 • T. Wyrwa, Korespondencja z emigracyjno-australijskich antypodów [w:] Zeszyty Historyczne [Paryż] 154 (2005);
 • L. Paszkowski, Listy z Austarlii odczytane po latach, Kurier Zachodni [Perth] 171 (2006);
 • W. Łukasiak, Wiersze Krystyny W. Jackiewicz, Tygodnik Polski [Melbourne] 46 (2006);
 • E. Celejewska, Ocala od zapomnienia (wywiad E. Celejewska) Express Wieczorny [Sydney] 33 (2006);
 • W. Łukasiak, Daleko od domu, Tygodnik Polski [Melbourne] 7 (2008);
 • M. Baterowicz, Błotnicka – jej proza, Express Wieczorny [Sydney] 12/13 (2008);
 • A ja lubię gdzieś wyjechać [wywiad Z. Marecki], Głos Pomorza [Słupsk] 11 IX 2009;
 • R. Hetnarowicz, Poetka w morzu poloników, Zbliżenia [Słupsk] 16 (2009);
 • A. Pruszyńska, Wygnańczy szlak lwowskiej licealistki, Wspólnta Polska (Warszawa) 4 (2006);
 • Mam bzika na punkcie słowa (wywiad M. Weiss), Express Australijski (Sydney) 19 (2015);
 • K. Kwapisz Williams, Uchwycić stratę, czyli „kamyki cmentane” w Melbourne, Postscriptum Polonistyczne  (Katowice) 1 (2016);
 • Wieczór autorski Bogumiły Żongołłowicz (2017).

Linki zewnętrzneEdytuj

CytatyEdytuj

O tomie poezji Lato w Surrey:

(...) odnotujmy wrażliwość i d a r stwarzania wewnętrznych klimatów. Zapiszmy jeszcze na niezbywalne dobro autorki umiejętność konstruowania w poetyckiej miniaturze dramatu ludzkich serc.

A. Turczyński, Bogumiły Stosuj wiersze niewielkie, Zbliżenia [Słupsk] 8 (1984);,

O biografii Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów:

Tak jak Andrzej Chciuk był bez wątpienia największym literatem polskim żyjącym i tworzącym w Australii, tak o autorce książki o nim można powiedzieć, że to najlepsze współczesne pióro polskie w Australii. Gdyby zorganizowana Polonia australijska mogła jej stworzyć odpowiednie warunki, to wiele skorzystałoby polskie dziennikarstwo w Australii i literatura polska w szczególności. Śmiem twierdzić, że nikt z nas tak wspaniale nie włada w piśmie językiem polskim jak właśnie Bogumiła Żongołłowicz. Język to największy atut tej książki (...).

M. Kałuski, Literat zasługujący na uwagę, Polish Kurier [Perth] 139 (1999);,

Czyta się ją znakomicie, niemal jak sensacyjną powieść (...). Owoc wieloletnich badań porywa czytelnika, to niewątpliwie pierwsza i od razu najlepsza książka o tym pisarzu. (...) Autorka żongluje zręcznie źródłami dzięki czemu ta opowieść o Chciuku jest nie tylko rzetelnym dokumentem, ale i fascynującym strumieniem narracji.

M. Baterowicz, Książka o Chciuku (Bogumiły Żongołłowicz), Express Wieczorny [Sydney] 16 (2004);,

O tomie poezji Śmierci nie moje:

Dla mnie Bogumiła Żongołłowicz jest poetką czerpiącą natchnienie zarówno z wymiaru wyobraźni, jak i doświadczeń. Ona doskonale wie, że tak naprawdę nie tylko gwiazdy filmowe i teatralne pozbawione są prywatnego życia. Życie osoby piszącej i poważnie traktującej swoje powołanie, to stałe obnażanie własnego wnętrza. To czynienie osobistej intymności obrazem przekazywanym czytelnikom. Oswajanie śmierci jest taką samą powinnością artysty, jak ukazywanie wszelkich stanów zachwytu nad radościami każdego dnia. Nie ukrywam, że taki właśnie sposób poetyckiego zapisu, odpowiada mojemu czytelniczemu temperamentowi. Jestem zafascynowany zarówno oszczędnością poetyckiego przekazu, jak również głębią przekazu traktującego o problemie śmierci.

W. Zieliński, Dosłowność zapisu, czyli oswajanie z koniecznością śmierci w poezji Bogumiły Żongołłowicz [w:] W literackiej krainie polskich kangurów, Rzeszów 2004,

PrzypisyEdytuj