Braterstwo (więź osobowa)

Braterstwo – idea więzi osobowej nawiązująca do uczucia, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, jedność, solidarność, koleżeństwo[1].

Braterstwo kształtuje się na różnych płaszczyznach: wspólne biologiczne pochodzenie, przynależność do różnych wspólnot, wspólna ojczyzna, czy ogólnie ludzkość jako taka[2]. Stąd określenie braterstwa broni (przymierze w walce), braterstwa między narodami, czy też w przenośni braterstwa dusz.

PrzypisyEdytuj

  1. Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s.63, ISBN 83-01-11737-0
  2. Braterstwo – hasło w www.kns.gower.pl/slownik