Bretwald

władca anglosaski

Bretwald (również bretwalda, brytenwald, staroang. Brytenƿealda) – władca państwa-hegemona wchodzącego w skład heptarchii anglosaskiej. Słowo to pojawia się po raz pierwszy w Kronice anglosaskiej, pod datą 827.

Jak podaje Beda Czcigodny, kolejnymi bretwaldami byli:

Zobacz też

edytuj