Bryczkaczterokołowy pojazd zaprzęgowy, lekki, odkryty, resorowany, od XVIII wieku często używany w Polsce, na wsi, w celach gospodarczych i komunikacyjnych. W Europie Zachodniej bryczka była pojazdem podróżnym.

Bryczka w Wiedniu
Fiakier w Lądku-Zdroju

Aktualnie bryczki używa się głównie w celach turystycznych.