Otwórz menu główne

Brygada Zapasowa Wojsk Litwy Środkowej

Brygada Zapasowa Wojsk Litwy Środkowejbrygada Wojska Litwy Środkowej.

Historia brygadyEdytuj

Na podstawie rozkazu Nr 4 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej z dnia 24 lutego 1921 roku dotychczasowy I Korpus został przemianowany na Grupę Wojsk Litwy Środkowej. Dwa dni później generał podporucznik Antoni Longin Baranowski pełniący czasowo, w zastępstwie, obowiązki dowódcy Grupy wydał rozkaz organizacyjny Nr 1, w którym nakazał szefowi sztabu, podpułkownikowi Sztabu Generalnego Ludwikowi Lichtarowiczowi przeprowadzić reorganizację korpusu. Wspomniana reorganizacja miała być przeprowadzona do 1 marca 1921 roku na następujących zasadach:

 • Brygada Zapasowa została rozformowana,
 • wszystkie bataliony zapasowe zostały podporządkowane dowódcom pułków piechoty,
 • ogólny nadzór nad batalionami zapasowymi sprawować mieli dowódcy 1 i 2 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej,
 • Kadra Oddzielnego Batalionu Zapasowego została przemianowana na Batalion Zapasowy Strzelców Wojsk Litwy Środkowej, czasowo podporządkowany dowódcy Grupy Wojsk Litwy Środkowej,
 • Bateria Zapasowa podporządkowana Inspektorowi Artylerii Grupy Wojsk Litwy Środkowej,
 • Szkoła Podoficerska Brygady Zapasowej weszła w skład Szkoły Podoficerskiej funkcjonującej przy Oddziale III Sztabu Grupy Wojsk Litwy Środkowej,
 • Szwadron Zapasowy został podporządkowany bezpośrednio dowódcy Brygady Kawalerii, a pod względem gospodarczym przydzielony do Pułku Ułanów Grodzieńskich,
 • Kompania Sztabowa została oddana do dyspozycji dowódcy 1 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej,
 • Komisja Gospodarcza została oddana do dyspozycji dowódcy 2 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej,
 • Pluton Taborowy ze wszystkimi końmi oraz pozostałości sztabu brygady zostały oddane do dyspozycji dowódcy 2 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej,
 • dowódca brygady, podpułkownik Bronisław Bohaterewicz został czasowo w zastępstwie dowódcą 2 Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej[1].

Organizacja brygadyEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rozkaz organizacyjny Nr 1 Dowództwa Grupy Wojsk Litwy Środkowej z 26 lutego 1921 roku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, sygn. 701/2/36, s. 77.