Brytyjski Instytut Filmowy

Brytyjski Instytut Filmowy (ang. British Film Institute, BFI) – brytyjska organizacja charytatywna założona w celach:

  • pobudzania rozwoju sztuki filmowej i telewizji na obszarze Zjednoczonego Królestwa;
  • krzewienia użytku sztuki filmowej w kierunku utrwalenia współczesności i współczesnych zwyczajów;
  • promowania edukacji filmowej i wpływu filmu, telewizji na społeczeństwo;
  • upowszechniania dostępu i zrozumienia brytyjskiego i światowego kina w możliwie najszerszym zakresie;
  • stworzenia, opieki i rozwoju kolekcji odzwierciedlających historię sztuki filmowej i dziedzictwa filmowego w Wielkiej Brytanii.
BFI Southbank (2012)

Linki zewnętrzne edytuj