Buforowe układy krwi

Buforowe układy krwi – obecne w osoczu mieszaniny słabych kwasów i ich zasadowych soli zapewniające utrzymanie stałego pH krwi (7,35-7,45), najważniejszymi buforowymi układami krwi są bufory:

 • węglanowy (H
  2
  CO
  3
  /NaHCO
  3
  )
 • fosforanowy (NaH
  2
  PO
  4
  /Na
  2
  HPO
  4
  )
 • białkowy

Ich działanie polega na neutralizacji wprowadzonych egzogennie (np. wraz z pożywieniem) lub powstających w wyniku przemiany materii związków chemicznych o charakterze kwaśnym i zasadowym, np. tworzony podczas beztlenowego katabolizmu glukozy w mięśniach kwas mlekowy zostaje zneutralizowany zgodnie z równaniem:

CH
3
CHOHCOOH + NaHCO
3
→ CH
3
COHCOONa + H
2
O + CO
2

Powstały CO2 po odprowadzeniu do płuc zostaje usunięty wraz z wydychanym powietrzem poza organizm. Działanie białek jako buforów związane jest z obecnością w ich cząsteczkach grup funkcyjnych: aminowej – NH2 (grupa zasadowa) oraz karboksylowej – COOH (gr. kwasowej), dzięki czemu mogą one reagować jako słabe kwasy i zasady. Najważniejszymi białkami wchodzącymi w skład buforowych układów krwi są albuminy. Zaburzenie równowagi Kwas − Zasada osocza prowadzi do acydozy (kwasicy) lub alkalozy (zasadowicy).

BibliografiaEdytuj

 1. Baglin Trevor, Provan Drew, Singer Charles R.J. - "Hematologia kliniczna", Wyd. PZWL
 2. A.G. Japp, I.A.M. Hennessey, red. J. Smereka - "Gazometria krwi tętniczej", Wyd. Urban & Partner