Otwórz menu główne

Buhurt (łac. bagordia, fr. behourt) - zaczerpnięta z języka niemieckiego nazwa oznaczająca popis kawaleryjski. Niekiedy ograniczał się on wyłącznie do konnej parady rycerzy, choć chętnie uzupełniano go o starcia na tępą broń. Zawodnicy walczyli indywidualnie, parami lub w grupach, godzili w przeciwników kopiami zaopatrzonymi w tępe groty, zadawali ciosy stępionymi lub drewnianymi mieczami lub maczugami. Buhurty rozgrywano od XIII do XVI wieku.

Buhurt współcześnieEdytuj

We współczesnym znaczeniu buhurt (inaczej bohurt lub behurt) skupia się na starciach formacji złożonych z osób należących do bractw rycerskich. Głównym celem jest nieudawana, siłowa walka, służąca nie tyle celom inscenizacyjnym czy pokazowym, co jak najskuteczniejszej i najszybszej eliminacji przeciwnika. Te współczesne walki zbiorowe mające miejsce na turniejach rycerskich mają z historycznym odpowiednikiem niewiele wspólnego.

Do buhurtu dopuszcza się wszelkiego rodzaju broń, która istniała w datowaniu odtwarzanej imprezy. Są pewne wyjątki, związane z bezpieczeństwem walczących. Nie dopuszcza się nadziaków, korbaczy lub kiścieni, broń musi być tępa. Dodatkowo ważny jest sam sposób użycia broni, niedozwolone są pchnięcia (w przypadku mieczy) czy ataki kantem tarczy. Opancerzenie musi zagwarantować uczestnikowi bezpieczeństwo na polu walki. Wynika z tego tendencja do unifikacji oraz upraszczania uzbrojenia - szybkie zużywanie się zbroi zniechęca do używania wiernych, a co za tym idzie drogich replik wysokiej jakości, natomiast nacisk na maksymalną ochronę skłania do używania pełnych kompletów zbroi płytowych, co bardzo rzadko jest odzwierciedleniem prawdziwych realiów średniowiecznego pola walki. Jeżeli w trakcie pojedynku dojdzie do obluzowania lub utraty części opancerzenia starcie jest przerywane do czasu usunięcia usterki. W związku z powyższym buhurt traktować należy raczej jako sportowe widowisko, nie przypisując mu wartości odtwórczych i edukacyjnych.