Bundeswehra

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) – nazwa federalnych sił zbrojnych Niemiec. Za datę utworzenia Bundeswehry uznaje się 5 maja 1955 roku. Bundeswehra wchodzi w skład sił zbrojnych NATO, uczestniczy więc w NATO-wskich akcjach (np. IFOR, SFOR, potem EUFOR w Bośni i Hercegowinie, KFOR w Kosowie i in.), a także w akcjach humanitarnych ONZ (np. UNOSOM w Somalii)[2].

Bundeswehra
Bundeswehr
Ilustracja
Logo Bundeswehry
Państwo  Niemcy
Historia
Sformowanie 5 maja 1955
Dane podstawowe
Wiek poboru 17–49, pobór zawieszony 1 lipca 2011
Obecny dowódca Eberhard Zorn
Podporządkowanie minister obrony, w czasie wojny kanclerz
Liczebność 178 334 (28 lutego 2017)[1]
Budżet wojskowy
Kwota 39,200 mld USD (2017)
% PKB 1,3% (2017)

Według portalu Global Firepower, jest to piętnasta najpotężniejsza armia świata spośród ogółem 138 podlegających wartościowaniu (stan na styczeń 2021[3], za USA, Rosją, Chinami, Indiami, Francją, Japonią, Południową Koreą, Wielką Brytanią i Turcją) i jej pozycja w porównaniu z rokiem poprzednim utrzymała się na tym samym szczeblu.

Struktura BundeswehryEdytuj

Bundeswehra składa się z trzech rodzajów sił zbrojnych:

HistoriaEdytuj

Niemcy są członkiem NATO od 1955 roku. W szczytowym okresie zimnej wojny liczebność Bundeswehry sięgała 500 tys. żołnierzy.

Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r., rozpoczął się proces włączania Narodowej Armii Ludowej NRD wraz z jej uzbrojeniem do Bundeswehry. Część sprzętu jako przestarzały wkrótce zniszczono, część odsprzedano lub oddano bezpłatnie innym armiom (np. czołgi – Turcji, helikoptery Mi-24 i ostatnie 22 MiG-29 – Polsce).

Podpisany w 1990 r. w Moskwie układ między Niemcami a ZSRR o ostatecznej regulacji, zwany układem „2+4”, określił stan sił zbrojnych zjednoczonych Niemiec na poziomie 370 tys. (łącznie siły lądowe, morskie i powietrzne) i zobowiązał ZSRR do wycofania swoich wojsk z terenu Niemiec do końca 1994 r.

W zrealizowanej po 1992 r. reformie, p.n. Bundeswehra 2000, siły zbrojne Niemiec składają z dwóch kategorii: większej części przeznaczonej do obrony terytorium Niemiec i obszaru NATO oraz mniejszej – maksymalnie mobilnych i utrzymujących stałą gotowość bojową sił szybkiego reagowania (7 brygad lądowych, część sił powietrznych i morskich). Łączna liczba żołnierzy wynosiła w 2000 r. ok. 308,4 tys.; zasadnicza służba wojskowa we wszystkich rodzajach wojsk trwała 9 mies.; siły lądowe liczyły 211,8 tys. żołnierzy, marynarka – 26 tys., lotnictwo – 70,5 tys.

Do roku 2011 nabór do Bundeswehry opierał się na zasadzie obowiązkowego poboru.

Reforma sił zbrojnych Niemiec z 2011 r. ustanowiła wymagany poziom liczebności na 185 tys. żołnierzy i 40 tys. rezerwistów, istnieje jednak stały problem z dojściem do tego poziomu. We wrześniu 2014 roku Bundeswehra przyznała się do przewlekłych problemów ze sprzętem, które sprawiają, że siły zbrojne nie są „w stanie dotrzymywać swoich obietnic obronnych w ramach NATO”. Wśród problemów cytowane były niesprawne systemy strzeleckie, pojazdy opancerzone, samoloty i okręty wojenne, nienadające się do natychmiastowego użycia ze względu na zaniedbania w konserwacji i poważne braki części zamiennych. Sytuacja była tak tragiczna, iż uznano że większość samolotów bojowych i śmigłowców niemieckich nie była w stanie latać[4].

W 2015 roku, w wyniku poważnych napięć na linii NATO–Rosja w Europie, Niemcy ogłosiły zamiar podniesienia wydatków na obronność. W maju tegoż roku niemiecki rząd postanowił, że tempo wzrostu wydatków obronnych wzrośnie z 1,3% do 6,2% w ciągu następnych pięciu lat, pozwalając ministerstwu obrony modernizować armię[5].

Niemcy są sygnatariuszem układu w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych z 1990 r. i układu o liczbie żołnierzy z 1992 r., zgodnie z którymi liczebność wojsk będzie wynosić 350 tys. żołnierzy. Niemcy będą mogły posiadać: 4166 czołgów bojowych, 3446 bojowych wozów opancerzonych, 2707 jednostek artylerii o kalibrze powyżej 100 mm, 900 samolotów bojowych, 306 śmigłowców uderzeniowych.

Insygnia BundeswehryEdytuj

Stopnie wojskowe w niemieckich siłach zbrojnychEdytuj

Wojska lądowe (Heer) i lotnicze (Luftwaffe)Edytuj

Korpus oficerski
Naramiennik                            
Stopień General Generalleutnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstleutnant Major Stabshauptmann Hauptmann Oberleutnant Leutnant Oberfähnrich Fähnrich Fahnenjunker
Skrót Gen GenLt/GL GenMaj/GM BrigGen/BG O Oberstlt/OTL Maj/M StHptm/SH Hptm/H OLt/OL Lt/L OFähnr/OFR Fähnr/FR Fhj/FJ
kod NATO OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Cadet
Korpus podoficerów starszych
Naramiennik          
Stopień Oberstabsfeldwebel Stabsfeldwebel Hauptfeldwebel Oberfeldwebel Feldwebel
Skrót OStFw/OSF StFw/SF HptFw/HF OFw/OF Fw/F
kod NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-6
Korpus podoficerów młodszych
Naramiennik    
Stopień Stabsunteroffizier Unteroffizier
Skrót StUffz/SU Uffz/U
kod NATO OR-5 OR-5
Korpus szeregowych
Naramiennik            
Stopień Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Soldat
Skrót OStGefr/OSG StGefr/SG HptGefr/HG OGefr/OG Gefr/G S
kod NATO OR-4 OR-4 OR-3 OR-3 OR-2 OR-1
Stopień szeregowego może występować pod wieloma nazwami, w zależności od specjalizacji danego żołnierza, jak np.: Grenadier (Gren, S), Funker (Fu, S), Flieger (Flg, S), Jäger (Jg, S), Kanonier (Kan, S), Panzerkanonier (PzK, S), Panzerfunker (PzFu, S), Panzergrenadier (PzGren, S), Panzerjäger (PzJg, S), Panzerpionier (PzPi, S), Panzerschütze (PzSchtz, S), Panzersoldat (PzSdt, S), Pionier (Pi, S), Sanitätssoldat (SanS, S)

Marynarka Wojenna (Marine)Edytuj

Korpus oficerski
Dystynkcja                            
Stopień Admiral Vizeadmiral Konteradmiral Flottillenadmiral Kapitän zur See Fregattenkapitän Korvettenkapitän Stabskapitänleutnant Kapitänleutnant Oberleutnant zur See Leutnant zur See Oberfähnrich zur See Fähnrich zur See Seekadett
Skrót Adm VAdm/VADM KAdm/KADM FltlAdm/FADM Kpt. zS/KZS FKpt/FK KKpt/KK StKptLt/SKL KptLt/KL OLt zS/OLZS Lt zS/LZS OFähnr zS/OFRZS Fähnr zS/FRZS SKad
kod NATO OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Cadet
Korpus podoficerów starszych
Dystynkcje          
Stopień Oberstabsbootsmann Stabsbootsmann Hauptbootsmann Oberbootsmann Bootsmann
Skrót OStBtsm/OSB StBtsm/SB HptBtsm/HB OBtsm/OB Btsm/B
kod NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-6
Korpus podoficerów młodszych
Dystynkcje    
Stopień Obermaat Maat
Abkürzung OMaat/OMT Maat/MT
kod NATO OR-5 OR-5
Korpus szeregowych
Dystynkcje            
Stopień Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Matrose
Skrót OStGefr/OSG StGefr/SG HptGefr/HG OGefr/OG Gefr/G Matr/S
kod NATO OR-4 OR-4 OR-3 OR-3 OR-2 OR-1

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Die Stärke der Streitkräfte (niem.). bundeswehr.de, 28 lutego 2017. [dostęp 2017-03-21].
  2. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1997, s. 114.
  3. Military Strength Ranking, www.globalfirepower.com [dostęp 2021-01-26] (ang.).
  4. Germany′s von der Leyen admits major Bundeswehr shortfalls - News - DW.COM - 27.09.2014. W: DW.COM [on-line].
  5. Reuters Editorial: Germany to boost mid-term defense spending. W: Reuters [on-line]. 17 marca 2015.