Całkowita poprawka

Całkowita poprawka - poprawka wskazań kompasu magnetycznego o deklinację magnetyczną i dewiację kompasu. W wyniku korekty KK o wartość cp otrzymujemy wartość kursu rzeczywistego jednostki.

  • KK+cp=KR

gdzie: