Cecylianizm, ruch cecyliański − ruch odnowy muzyki liturgicznej, biorący swoją nazwę od świętej Cecylii – patronki muzyki.

Za jego początek uważa się rok 1868, w którym ksiądz Franz Xaver Haberl (1834-1888) założył Cecyliańskie Towarzystwo Śpiewacze (Allgemeiner Cäcilienverein). Dzięki namowom księdza Franza Xavera Witta (1840-1910), papież Pius IX zlecił przygotowanie nowego wydania chorału gregoriańskiego, opartego na edycji medycejskiej, a w Ratyzbonie zaczęło wychodzić czasopismo "Musica sacra – Beiträge zur Reform und Förderung der katholischen Kirchenmusik", od tego czasu wychodzące nieprzerwanie, obecnie pod tytułem "Zeitschrift für katholische Kirchenmusik" (ISSN 0179-356X).

Ramy cecylianizmu w Kościele katolickim wyznaczają: z jednej strony brewe papieża Piusa IX Multum ad commovendos animos[1] z 16 grudnia 1870 r., a z drugiej motu proprio papieża Piusa X Tra le sollecitudini[2] z 22 listopada 1903 roku.

Jednym z najbardziej znanych kompozytorów tego ruchu był Włoch Lorenzo Perosi (1872-1956). W Polsce szeroko znanymi przedstawicielami byli księża, a jednocześnie dyrygenci, kompozytorzy i muzykolodzy: Józef Surzyński (1851-1919), Wacław Gieburowski (1878-1943) oraz Antoni Chlondowski (1884-1962). Na Śląsku działał na rzecz idei cecyliańskich pedagog muzyczny i kompozytor Bernhard Kothe.

W latach 1919-1920 Związek Zawodowy Organistów wydawał Przegląd Cecyljański: pismo poświęcone muzyce kościelnej, kółkom śpiewaczym, nauczycielom śpiewu w szkołach i sprawom organistowskim pod redakcją księdza Henryka Romana Nowackiego (1891-1968)[3].

Przypisy

edytuj
  1. Kopia dostępna w Archiv für katholisches Kirchenrecht. Band 26. Mainz: Verlag von Franz Kirchheim, 1871, s. 119-121. (łac.).
  2. Tra le sollecitudini na stronie Watykanu (wł.)
  3. Pismo w katalogu BN

Bibliografia

edytuj
  • Robert Tyrała: Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2010. ISBN 978-83-7438-233-5.
  • Mauro Casadei Turroni Monti, Cesarino Ruini, Aspetti del cecilianesimo nella cultura musicale italiana dell'ottocento, „Monumenta Studia Instrumenta Liturgica ; 36”, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, ISBN 978-88-209-7677-4.
  • ks. Robert Tyrała. Chorał gregoriański wciąż pierwszym śpiewem Kościoła. „Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski Anamnesis”. 3/2001 (26). 
  • Informacja o cecylianizmie na stronach Pueri Cantores