Celowana terapia radioizotopowa analogami somatostatyny

Celowana terapia radioizotopowa analogami somatostatyny (ang. peptide receptor radionuclide therapy, PRRT) – metoda leczenia nieoperacyjnych rozsianych guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP NET) polegająca na użyciu analogów somatostatyny znakowanych radioizotopami[1].

TechnikaEdytuj

Większość guzów GEP posiada receptory somatostatyny, które można uwidocznić w badaniu octreoscanem (131I-DTPA0oktreotydem). Pierwsze próby kliniczne radioterapii tych guzów opierały się na wysokich dawkach [111In (DTPA)0]oktreotydu. Następnym analogiem somatostatyny wprowadzonym do terapii był 90Y-DOTA-TOC (znakowany oktreotyd, OctreoTher). W badaniach klinicznych 1. i 2. fazy dowiedziono znacznego procentu całkowitych i częściowych remisji (10-30%), więcej niż w przypadku 111In-DTPA-oktreotydu. Najnowszy związek, [177Lu-DOTA0, Tyr2] oktreotat ma wyższą swoistość dla receptorów somatostatyny typu 2 i wyniki terapii z jego użyciem są według autorów prób klinicznych jeszcze bardziej zachęcające[2].

Działania uboczneEdytuj

Do najważniejszych działań ubocznych PRRT należą supresja szpiku kostnego, ciężka trombocytopenia, białaczka, niewydolność nerek. Niewydolności nerek zapobiega się podając roztwór aminokwasów (najczęściej argininy) jednoczasowo z wlewem analogów somatostatyny[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ramage, JK et al. Guidelines for the management for gastroenteropancreatic neuroendocrine (including carcinoid) tumors. „Gut”. 54, s. 1-16, 2005. PMID: 15888809. 
  2. Kaltsas, GA, Papadogias, D, Makras, P, Grossman, AB. Treatment of advanced neuroendocrine tumours with radiolabelled somatostatin analogues. „Endocr Relat Cancer”. 12. 4, s. 683-99, 2005. PMID: 16322317. 
  3. Bolanowski, M, Kos-Kudła, B. Możliwości rozpoznawania i leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego. „Postepy Hig Med Dośw”. 59, s. 48-55, 2005. PMID: 15761386. 

Linki zewnętrzneEdytuj