Centralny Związek Młodej Wsi „Siew”

Centralny Związek Młodej Wsi „Siew”sanacyjna organizacja młodzieży wiejskiej utworzona 4 IX 1934 r. z połączenia Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej i części Związku Młodzieży Ludowej. Rozwijał szeroko zakrojoną działalność oświatową i spółdzielczą (m.in. Bank Techniczny i spółdzielnia Grupa Techniczna)[1]. Pod względem politycznym „Siew” związany był związany z tzw. Naprawą, cieszył się poparciem ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego. Głosił radykalny program reform społecznych. Jesienią 1937 r. stworzył wraz z innymi sanacyjnymi organizacjami młodzieżowymi tzw. czwórporozumienie skierowane przeciw prawicy Obozu Zjednoczenia Narodowego. W 1938 r. liczył 92 970 członków. Prezesem CZMW był Stanisław Gierat.

PrzypisyEdytuj

LiteraturaEdytuj

  • Siew i Racławice. Ruch młodowiejski w czasie wojny i pokoju. Oprac. R. OLBRYCHSKI. Warszawa 1992.
  • Jarosław Tomasiewicz: „Faszyzm lewicy” czy „ludowy patriotyzm”? Tendencje antyliberalne i nacjonalistyczne w polskiej lewicowej myśli politycznej lat trzydziestych. Warszawa 2020. ​ISBN 978-83-8196-103-5