Otwórz menu główne

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Centrum Badań nad Terroryzmem – jednostka badawcza działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Powstało w czerwcu 2005 r. Działalność Centrum ma charakter naukowo – badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem.

Centrum jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy między innymi na zlecenie organów administracji rządowej, których wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych. Działania Centrum przyjmują zróżnicowane formy: od konferencji i seminariów, przez organizowanie spotkań z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami, aż po publikowanie wyników prowadzonych badań.

Obszar zainteresowańEdytuj

W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi takie zagadnienia jak:

 • definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
 • ewolucja współczesnego terroryzmu,
 • psychologia terroryzmu,
 • socjologiczne aspekty terroryzmu,
 • przeciwdziałanie terroryzmowi,
 • narzędzia zwalczania terroryzmu,
 • ocena i analiza ryzyka,
 • podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
 • prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
 • zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
 • międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.

Skład osobowyEdytuj

Centrum Badań nad Terroryzmem gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu. Twórcy i współpracownicy Centrum Badań nad Terroryzmem stanowią także większość kadry naukowej Podyplomowego Studium w Zakresie Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Międzynarodowych.

Kierownictwo CentrumEdytuj

Rada NaukowaEdytuj

 • dr Tomasz Aleksandrowicz,
 • dr Tomasz Białek,
 • dr hab. Bartosz Bolechów,
 • dr Robert Borkowski,
 • mjr dr Michał Fiszer,
 • prof. Zdzisław Galicki,
 • Mariusz Handzlik(zm. 10 kwietnia 2010 r.),
 • dr hab. Kuba Jałoszyński,
 • Michał Jaworski,
 • dr Krzysztof Karolczak,
 • prof. Barry Kellman (DePaul University, College of Law),
 • prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz,
 • dr Stanisław Kulczyński,
 • dr Katarzyna Maniszewska,
 • Andrzej Mroczek,
 • prof. dr hab. Robert Mroziewicz (zm. 15 czerwca 2008 r.),
 • Jerzy Mróz,
 • Paulina Piasecka,
 • płk dr Zbigniew Piątek,
 • dr Eric Shibuya,
 • Damian Szlachter,
 • dr hab. Jarosław Tomasiewicz,
 • płk prof. dr hab. Bernard Wiśniewski,
 • dr hab. Sebastian Wojciechowski.

WydawnictwaEdytuj

Centrum Badań nad Terroryzmem wraz z wydawnictwem Euro-Media publikuje kwartalnik Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie. Pierwszy numer kwartalnika ukazał się w grudniu 2007 r.

WspółpracaEdytuj

BibliografiaEdytuj