Centrum Doskonalenia Oficerów

Centrum Doskonalenia Oficerów WP im. gen. Stanisława Popławskiego (CDO) – ośrodek doskonalenia oficerów ludowego Wojska Polskiego.

Centrum Doskonalenia Oficerów
Ilustracja
Odznaka absolewnta CDO
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1974
Rozformowanie 1990
Patron Stanisław Popławski
Tradycje
Rodowód Centralny Ośrodek Szkolenia Ogólnowojskowego
Dowódcy
Pierwszy gen. bryg. Mieczysław Urbański
Ostatni gen. bryg. Bolesław Matusz
Organizacja
Dyslokacja Warszawa-Rembertów
Rodzaj sił zbrojnych Wojska lądowe
Podległość Sztab Generalny WP
Absolwenci i komendant CDO przed wejściem do uczelni

Formowanie i zadaniaEdytuj

W 1974 roku Centralny Ośrodek Szkolenia Ogólnowojskowego w Rembertowie został przekształcony w Centrum Doskonalenia Oficerów.

Rozkazem Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z 9 lipca 1974 roku Centrum przyjęło imię generała armii Stanisława Popławskiego.

Zadaniem Centrum było prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla oficerów różnych szczebli dowodzenia w celu przygotowania ich do objęcia wyższych stanowisk służbowych. Kursy te w zależności od rodzaju trwały od kilku miesięcy do roku. Ukończenie określonego kursu dawało podstawę do wyznaczenia oficera na kolejne stanowisko dowódcze lub sztabowe. W potocznym języku Centrum nazywano „Akademią Polową”.

Centrum Doskonalenia Oficerów rozformowano w 1990 roku[1].

Warunki przyjęcia do CDOEdytuj

Na kursy przyjmowano oficerów zajmujących stanowiska dowódców plutonów, kompanii i batalionów przez okres co najmniej 2 lat, którzy podczas przeglądów kadrowych uzyskali oceny bardzo dobre i wykazywali predyspozycje do objęcia wyższych stanowisk dowódczych lub sztabowych. Przyjęcie na kurs określonego szczebla uwarunkowane było również posiadanym wykształceniem wojskowym lub cywilnym. Od kandydatów na kurs dowódców kompanii i batalionu wymagano ukończenia wyższej szkoły oficerskiej lub studiów wyższych I stopnia, a na kurs dowódców pułków ukończenia Akademii Sztabu Generalnego lub studiów wyższych II stopnia.

Struktura organizacyjna (1975)Edytuj

 • komenda i sztab
 • wydział ogólny
 • wydział polityczny
 • wydział techniczny
 • wydział szkolenia
  • cykl taktyki
  • cykl techniczny
  • cykl nauk społeczno-politycznych
 • kursy doskonalenia oficerów
  • kurs dowódców pułków
  • kurs dowódców batalionów piechoty i czołgów
  • kurs dowódców kompanii
  • kurs oficerów sztabu pułku i dywizji
   • kurs starszych oficerów operacyjnych pułków
   • kurs szefów rozpoznania pułku
  • kurs instruktorów sportowych
 • kwatermistrzostwo

KomendanciEdytuj

AbsolwenciEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. s. 354.