Otwórz menu główne

Chorągiew Kielecka ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew Kielecka ZHP
Organizacja harcerska Związek Harcerstwa Polskiego
Rodzaj jednostki chorągiew
Jednostka nadrzędna Główna Kwatera ZHP
Jednostki podległe 16 hufców (zobacz listę)
Rok powstania
pierwszych drużyn
1912
Komendant (przewodniczący) hm. Tomasz Rejmer
Adres siedziby ul. Pańska 1a
25-811 Kielce
Strona internetowa

Działa na terenie województwa świętokrzyskiego. Siedzibą władz ChorągwiKielce.

Początki działalności harcerskiej w ŚwiętokrzyskiemEdytuj

Latem 1912 w kieleckiej Szkole Handlowej, Włodzimierz Gierowski założył zakonspirowaną Pierwszą Drużynę Harcerską im. Dionizego Czachowskiego. W 1916 powstał pluton I Kieleckiej Drużyny Harcerzy w gimnazjum im. Mikołaja Reja (obecne I Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach), a następnie 2 KDH im. Jana Henryka Dąbrowskiego 1920 „Błękitna Dwójka”. Przy Seminarium Nauczycielskim działała 5 KDH im. księcia Józefa Poniatowskiego z drużynowym Franciszkiem Siudą, w której uczniowie „ćwiczeniówki” tworzyli zastępy młodoharcerskie, a słuchacze seminarium – grupę starszoharcerską. Przy katolickim prywatnym gimnazjum męskim im. S. Kostki działała „Czarna Ósemka”.

Hufiec Kielecki istniał od 1916 r., jego pierwszym komendantem okręgu ZHP był Edmund Massalski (od 1924 -1939 r. komendant Kieleckiej Chorągwi). Wielu harcerzy należało do Polskiej Organizacji Wojskowej a kultywowane tradycje walki o wolność Ojczyzny zaowocowały służbą w Legionach Piłsudskiego.

Do tradycji kieleckich harcerzy weszło składanie przyrzeczenia na górze Bruszni, miejscu zbiórki oddziału powstańców. 21 kwietnia 1917 r. Druh J. Bieńkowski Komendy X Okręgu ZHP, podpisał rozkaz wybudowania (do 3 maja) Krzyża na Bruszni. Wykonawcą zadania mianowano Druha Józefa Kłodawskiego. Krzyż postawiali harcerze I KDH.

22 maja 1917 r. na Bruszni zgromadził się cały Hufiec Kielecki, ks. Antoni Źrałek, kapelan harcerski odprawił Mszę św. Na poniosła się po lesie modlitwa harcerska: „O Panie Boże, Ojcze nasz, opiece swej nas miej...” Pierwszym przewodniczącym Komendy Naczelnej ZHP był ks.hm. Jan Mauersberger, który 28 maja 1917 r., podczas I Okręgowego Zlotu ZHP, poświęcił stojący Krzyż. Las na Bruszni zaczęto nazywać „harcerskim”, a pod Krzyżem odbywały się uroczyste zaprzysiężenia harcerzy. W skład Komendy Głównej wchodzili także duchowni a każda chorągiew miała kapelana.

II RzeczpospolitaEdytuj

Starsi harcerze kieleccy w czasie wojny w 1920 służyli w szeregach pułków Armii Ochotniczej, brały udział w obronie Warszawy. Młodsi – pełnili służbę pomocniczą w Pogotowiu Harcerskim. Harcerze walczyli w powstaniach śląskich: harcerze 1 KDH służyli w Batalionie Harcerskim 11 Pułku Piechoty.

Szare Szeregi – ZHP w czasie II wojny światowejEdytuj

W czasie II wojny światowej harcerze brali udział w pracach Pogotowia Wojennego Harcerzy. 3 maja 1940 na górze Bruszni pod Karczówką, pod Krzyżem Harcerskim odbyły się obchody Święta Trzeciego Maja. Był to zarazem konspiracyjny Zlit Hufca Kielce, który stał się pierwszą zbiorową akcją sprawności i organizacji w czasie okupacji. Zebrany przez harcmistrza Jana Zawadzkiego pierwszy kielecki oddział Szarych Szeregów złożył wówczas uroczystą przysięgę. Harcerskie Drużyny Szturmowe Szarych Szeregów wspierały zbrojnie AK w walce z Niemcami. 11 listopada 1941 r., podczas akcji małego sabotażu w Kielcach Gestapo aresztowało 6 członków Szarych Szeregów.

Działalność po II wojnie światowejEdytuj

Harcerze pracowali na rzecz organizacji społecznych, przy odbudowie kraju w ramach Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej. Organizowano zloty drużyn na (Stadionie w Cedzynie, 1958 r.), akcje "Sprzysiężenie Świętokrzyskiego", uroczystości związane z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. Harcerstwo Kielecczyzny realizowało program pod kryptonimem "Ciekoty". 6 czerwca 1971. nastąpiło uroczyste nadanie Kieleckiej Chorągwi ZHP imienia Stefana Żeromskiego. 29 maja 1988 r. polowa msza św. przed zabytkowym, kościółkiem w Białogonie, poprzedziła uroczystość poświęcenia nowego Krzyża na Bruszni. Mszę koncelebrował ks. biskup Mieczysław Jaworski w asyście sztandaru 4 pp Leg. AK i chorągwi harcerzy kieleckich.

Chorągiew Kielecka współcześnieEdytuj

Chorągiew tworzy 15 hufców (stan na 6 listopada 2018 roku):

Rozkazem Komendanta Chorągwi Kieleckiej w dniu 30 marca 2018 roku Hufiec ZHP Lelów został rozwiązany, a jego jednostki zostały wcielone w skład Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego.

Stan organizacyjny na dzień 1 października 2018 roku wynosił 3674 osób. Komendantem Chorągwi jest hm. Tomasz Rejmer. Władze Chorągwi: Komenda, Komisja Rewizyjna, Sąd Harcerski, Rada Chorągwi.

Chorągiew Kielecka posiada także swoje ośrodki: Ośrodek Harcerski w Dąbkach, Starachowicach, Międzywodziu i Dom Harcerza w Białogonie.

KomendanciEdytuj

  • hm. Anna Kateusz
  • hm. Stefan Kalinowski
  • hm. Cezary Huć
  • hm. Dariusz Bińczak
  • hm. Tomasz Rejmer

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Komenda Hufca ZHP Kielce-Miasto, Hufiec ZHP Kielce - Miasto [dostęp 2019-02-20] (pol.).
  2. Komenda Hufca ZHP Kielce-Południe

BibliografiaEdytuj