Otwórz menu główne

Choroba wtrętowa - zespół wrodzonej cytomegalii, jest to pierwotne, objawowe, wewnątrzmaciczne zakażenie płodu wirusem CMV, przebiegające pod postacią ciężkiej choroby wielonarządowej, kończącej się często zgonem niemowlęcia.

Do objawów choroby wtrętowej należą:

Większość z wymienionych objawów może występować osobno lub układać się w dowolne zespoły.

Niekiedy zespół wrodzonej cytomegalii przebiega poronnie, a objawy ujawniają się w dalszym etapie rozwoju dziecka i charakteryzują się opóźnieniem rozwoju psychofizycznego oraz niedosłuchem bądź głuchotą.