Cynober (kolor)

odcień koloru czerwonego

Cynober (chińska czerwień, vermilion) – odcień koloru czerwonego wpadający nieznacznie w kolor pomarańczowy. Pigment o tym odcieniu pozyskiwano z cynobru, minerału z zawartością siarczku rtęci, stąd nazwa. Jest to (w przybliżeniu) kolor dojrzałego pomidora.

cynober
 
ilustracja
Przybliżone współrzędne barw1
Hex (szesnastkowo) #E34234
RGB [0-255] (227, 66, 52)
CMYK [0–100%] (0, 71%, 77%, 11%)
HSV [°, %, %] (5°, 77,1%, 89%)
1dla większości barw są to tylko dane orientacyjne
Cynober, w zbiorze historycznych barwników na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie

Zobacz teżEdytuj