Czernczyce (gromada)

Czernczyce (do 31 XII 1959 Krzelków) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Czernczyce
gromada
1960–1961
Państwo

 Polska

Województwo

wrocławskie

Powiat

ząbkowicki

Data powstania

1 stycznia 1960

Data likwidacji

31 grudnia 1961

Siedziba

Czernczyce

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1961)

15

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Czernczyce z siedzibą GRN w Czernczycach (w obecnym brzmieniu Czerńczyce) utworzono 1 stycznia 1960 w powiecie ząbkowickim w woj. wrocławskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Krzelków (zwiększonej tego samego dnia o wieś Sieroszów a zmniejszonej o wieś Lipa) z Krzelkowa do Czernczyc i zmianą nazwy jednostki na gromada Czernczyce[5]. Dla gromady ustalono 15 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

31 grudnia 1961 gromadę zniesiono, a jej obszar włączono do gromad: Henryków (wsie Czernczyce i Krzelków) i Sadlno (wieś Sieroszów) w tymże powiecie[7].

Zobacz też: gmina Czerńczyce

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 22 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie zmian administracyjnych pow. ząbkowickiego, a to – zniesienia gromad: Braszowice, Brodziszów, Niedźwiedź, Stolec, Rudnica i Kalinowice Dolne, zmiany granic gromad: Sadlno, Zwrócona, Przedborowa, Chałupki, Topola, Nieszków, Krzelków, Stoszowice, Budzów, Mąkolno i Przyłęk, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Chałupki ze wsi Chałupki do wsi Lubnów, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Krzelków ze wsi Krzelków do wsi Czernczyce, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Nieszków ze wsi Nieszków do m. Ziębice oraz zmian nazw wymienionych trzech gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 33), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 458/59 z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu w przedmiocie połączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad
  6. Uchwała Nr 1 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śl. z dnia 20 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 lutego 1961 r., Nr. 1, Poz. 27)
  7. Uchwała Nr 20 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 6 października 1961 r. w sprawie zniesienia, łączenia, tworzenia, zmiany granic oraz przeniesienia siedzib niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1961 r., Nr. 10, Poz. 51), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 510/61 z dnia 28 listopada 1961 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w przedmiocie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 1961 r., Nr. 10, Poz. 52)