Daniel Żytkiewicz herbu Jastrzębiecinstygator koronny w latach 1646-1656, członek konfederacji tyszowieckiej 1655 roku.

Daniel Żytkiewicz
Herb
Jastrzębiec

Jako poseł na sejm konwokacyjny 1648 roku z województwa bracławskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[1]. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa bracławskiego[2], podpisał jego pacta conventa[3]. Poseł sejmiku włodzimierskiego województwa bracławskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1649/1650, 1654 (I), 1654 (II), 1655 roku[4]. Poseł województwa lubelskiego na sejm w 1650 roku, na sejm zwyczajny 1652 roku i nadzwyczajny 1652 roku, na sejm 1653 roku[5].

Bibliografia

edytuj
  • Adam Kersten, Z badań nad konfederacją tyszowiecką, w: Rocznik Lubelski, t. I, Lublin 1958, s. 116.
  • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 218.

Przypisy

edytuj
  1. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 87.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  3. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 21.
  4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 382.
  5. Grzegorz Gębka, Reprezentacja sejmowa województwa lubelskiego za panowania Jana Kazimierza, w: Res Historica, z. 17, Lublin 2004, s. 52.