Decymainterwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje decyma mała i decyma wielka. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

Rodzaje edytuj

Nazwa Opis Przykład
Decyma Mała
Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie
Decyma o rozmiarze piętnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (d-f¹, e-g¹, a-c², h-d²). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się sekstę wielką. Oznaczenie: 10>.  
Decyma Wielka
Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie
Decyma o rozmiarze szesnastu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-e¹, f-a¹, g-h¹). Jest konsonansem niedoskonałym. W przewrocie otrzymuje się sekstę małą. Oznaczenie: 10.  

Interwały pochodne edytuj

Decyma cztery razy zmniejszona Decyma trzy razy zmniejszona Decyma dwa razy zmniejszona Decyma zmniejszona Decyma zwiększona Decyma dwa razy zwiększona Decyma trzy razy zwiększona Decyma cztery razy zwiększona
[1] 10>>>>>
[2] 11
[3] 6<<<<
[4] 7<
[5] Hisis-deses¹
[1] 10>>>>
[2] 12
[3] 6<<<
[4] [C] 8
[5] His-deses¹
[1] 10>>>
[2] 13
[3] 6<<
[4] 9>
[5] H-deses¹
[1] 10>>
[2] 14
[3] 6<
[4] 9
[5] H-des¹
[1] 10<
[2] 17
[3] 6>>
[4] 11
[5] c-eis¹
[1] 10<<
[2] 18
[3] 6>>>
[4] [D] ?
[5] c-eisis¹
[1] 10<<<
[2] 19
[3] 6>>>>
[4] 12
[5] ces-eisis¹
[1] 10<<<<
[2] 20
[3] 6>>>>>
[4] 13>
[5] ceses-eisis¹

Objaśnienia do tabeli:
[1] - oznaczenie interwału
[2] - rozmiar interwału podany w półtonach
[3] - przewrót interwału
[4] - najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] - przykład
[C] - należy pamiętać, że septymę małą oznacza się jako 7, a wielką jako 7<
[D] - interwał, który należy określić jako oktawa i tryton

Zobacz też edytuj