Demografia Indii

Indie zamieszkuje ponad 1,3 miliarda ludzi, co stanowi 1/6 ludności świata. Społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane pod względem etnicznym i wyznaniowym.

Wzrost liczby ludności Indii

StatystykiEdytuj

 
Gęstość zaludnienia Indii

Rozwój i rozmieszczenieEdytuj

Rozmiar i wzrost populacji w Indiach w latach 1901–2001
Rok Populacja Przyrost w ciągu dekady Mnożnik
populacji
z 1901
Liczba Procent
1901 238 396 327 1,0
1911 252 093 390 13 697 063 5,7 1,1
1921 251 321 213 -772 117 -0,3 1,1
1931 278 977 238 27 656 025 11,0 1,2
1941 318 660 580 39 683 342 14,2 1,3
1951 361 088 090 42 427 510 13,3 1,5
1961 439 234 771 78 146 681 21,6 1,8
1971 548 159 652 108 924 881 24,8 2,3
1981 683 329 097 135 169 445 24,7 2,9
1991 846 421 039 163 091 942 23,9 3,6
2001 1 028 737 436 182 316 397 21,5 4,3
2012 1 205 073 612 176 336 176 18,3 5,05
Źródło: Population Bulletin Vol.61 No.3 September 2006
 
Przyrost naturalny Indii

Indie to drugi, po Chinach, najludniejszy kraj świata, w którym mieszka ok. 18% ludności świata. Eksplozja demograficzna rozpoczęła się w latach 70, kiedy to w latach 1971–1981 przybyło prawie 140 mln ludzi, a dziesięć lat później ogólna liczba ludności wzrosła aż o 160 mln. Uważa się, że w 2010 roku, liczba osób zamieszkujących Indie, wyniesie ponad 1200 mln.

Ludność nie jest rozmieszczona zbyt równomiernie. Około 40% zamieszkuje stany Niziny Hindustańskiej, na której gęstość zaludnienia wynosi 450 osób/km², zaś w delcie Gangesu aż 800 osób/km². Również Indie południowe są gęsto zaludnione, gdyż w Kerali gęstość zaludnienia wynosi 1000 osób/km². Najmniej zaludniona jest wyżyna Dekanu, półwysep Kathijawar, pustynia Thar i przedgórze Himalajów, gdzie średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km².

Struktura płci i wiekuEdytuj

W Indiach utrzymuje się przewaga mężczyzn, która wynosi 51,5% populacji. Jest to cecha charakterystyczna krajów rozwijających się.

Społeczeństwo Indii, jak przystało na kraj rozwijający się, jest młode, a średnia wieku wynosi 25 lat. Struktura wiekowa ma charakter wyrównany – jej zróżnicowanie pomiędzy stanami jest znikome. Nieco większy udział ludności starszej (więcej niż 5%) cechuje jedynie stany bardziej rozwinięte.

Ruch naturalnyEdytuj

Poziom urodzeń w Indiach zmniejsza się z roku na rok, ale spada także poziom zgonów. Jest to związane ze zmniejszeniem umieralności niemowląt, rozwijaniem się medycyny i oświaty. Na początku lat wprowadzono politykę kontroli urodzin.

Średnia długość życia wciąż się zwiększa. W 1995 roku wynosiła dla kobiet 61 lat, a dla mężczyzn 60, zaś obecnie dla kobiet 71 lat, a dla mężczyzn – 66.

Struktura etniczna i wyznaniowaEdytuj

 
Poziom analfabetyzmu w Indiach. Zielony obszar reprezentuje najlepiej wykształcone społeczeństwo.

Struktura językowa kraju jest bardzo zróżnicowana. Z badań wynika, że w użyciu jest ponad 1000 języków i dialektów.

Mozaika etniczno-językowa wpływa w zaskakująco małym stopniu na podział społeczeństwa. Linię podziału stanowi struktura wyznaniowa.

Podział kastowyEdytuj

Osobny artykuł: stany i kasty w Indiach.

W niepodległych już Indiach, oficjalnie zniesiono w 1950 roku narzucony przez hinduizm podział społeczeństwa na kasty. Jednak w rzeczywistości funkcjonuje on nadal. Ludzie znajdujący się poza podziałem kastowym stanowią ok. 15% populacji. Największy odsetek stanowią oni w gęsto zaludnionych stanach północnych Indii, zaś największymi skupiskami są wszystkie wielkie aglomeracje Indii.

Struktura wykształcenia i zawodowaEdytuj

Pod względem wykształcenia, w ostatnich latach sytuacja uległa poprawie. Poziom wykształcenia Indii jest silnie zróżnicowany regionalnie i pomiędzy grupami religijnymi. Najwięcej osób z wysokim wykształceniem jest w Kerali, Goa i wielkich aglomeracjach miejskich.

60% ludności pracuje w rolnictwie. Udział rolnictwa w PKB Indii wynosi 20%. W przemyśle pracuje 12% siły roboczej. Najdynamiczniej rozwijający się jest sektor usług, który zatrudnia 28% siły roboczej i jego udział w PKB Indii wynosi 60%. Bezrobocie w Indiach wynosi 8%.

Historia przyrostu naturalnego w IndiachEdytuj

Rok Liczba ludności
500 p.n.e. 38 000 000
400 p.n.e. 38 900 000
200 p.n.e. 48 600 000
1 53 600 000
200 56 400 000
400 51 500 000
600 52 000 000
800 65 000 000
1000 76 200 000
1100 78 300 000
1200 90 000 000
1300 100 000 000
1400 104 800 000
1500 106 300 000
1600 133 800 000
1700 165 000 000
1710 167 353 000
1720 170 768 000
1730 174 253 000
1740 177 809 000
1750 181 438 000
1760 185 141 000
1770 188 919 000
1780 192 775 000
1790 196 709 000
1800 200 724 000
1810 204 820 000
1820 209 000 000
1830 214 851 000
1840 225 082 000
1850 235 800 000
1860 244 400 000
1870 253 000 000
1880 257 200 000
1890 279 626 000
1900 284 500 000
1910 264 044 000
1920 264 746 000
1930 290 815 000
1940 331 001 000
1950 357 561 000
1960 442 344 000
1970 554 911 000
1980 688 856 000
1990 849 415 000
2000 1 014 003 800
2007 1 131 191 071
2012 1 205 073 612
2030 (prognoza) 1 449 078 000
2050 (prognoza) 1 706 951 000