Desant na Bornholm

Desant na Bornholm
II wojna światowa, front wschodni
Ilustracja
Radzieccy żołnierze na Bornholmie
Czas 7–9 maja 1945
Miejsce Bornholm
Terytorium Dania
Wynik kapitulacja oddziałów niemieckich
Strony konfliktu
 ZSRR  III Rzesza
Siły
7 686 ~ 12 000
brak współrzędnych
Front wschodni (II wojna światowa)
1941

Atak Niemiec na ZSRR • Brześć • Białystok – Mińsk • Rosienie • Dubno – Łuck – Brody • Besarabia • Wojna kontynuacyjna • Karelia (I) • Hanko • Smoleńsk (I) • Humań • Kijów (I) • Tallinn • Jelnia • Odessa • Krym (I) • Sewastopol • Charków (I) • Leningrad • Rostow • Moskwa • Tichwin (I) • Tichwin (II) • Kercz (I)

1942

Lubań • Rżew – Wiaźma • Barwienkowo – Łozowa • Toropiec – Chołm • Diemiansk • Charków (II) • Fall Blau • Woroneż • Siniawino • Rżew • Stalingrad • Operacja Uran • Operacja Zimowy Sztorm • Operacja Mały Saturn

1943

Operacja Pierścień • Operacja Iskra • Operacja Polarna Gwiazda • Krasnyj Bor • Charków (III) • Operacja Bawół • Operacja miuska • Kursk • Prochorowka • Orzeł • Biełgorod – Bogoduchowsk • Mga • Smoleńsk (II) • Lenino • Dniepr • Tamań • Kercz (II) • Kijów (II)

1944

Ukraina • Leningrad – Nowogród • Krym (II) • Wyborg – Pietrozawodsk • Świrsk – Pietrozawodsk • Operacja Bagration • Bobrujsk • Mińsk • Wilno • Lwów – Sandomierz • Dęblin – Puławy • Warszawa (I) • Baranów – Sandomierz • Brześć – Lublin • Warka – Magnuszew • Jassy – Kiszyniów • Karpaty • Dukla – Preszów • warszawska Praga • przyczółki warszawskie • Czerniaków • Suursaari • Kraje bałtyckie • Kurlandia • Petsamo • Zakarpacie • Belgrad • Kosowo • Budapeszt

1945

Wisła – Odra • Sandomierz – Śląsk • Warszawa (II) • Mława – Elbląg • Częstochowa • Kraków • Nowy Sącz • Łódź • Poznań • Prusy Wschodnie • Królewiec • Dolny Śląsk • Głogów • Wrocław • Wał Pomorski • Operacja Sonnenwende • Pomorze • Kołobrzeg • Górny Śląsk • Balaton • Wiedeń • Morawy • Berlin • wzgórza Seelow • Odra • Nysa Łużycka • Brandenburgia • Łużyce • Budziszyn • Halbe • Praga • Bornholm
kapitulacja III Rzeszy

Bałtyk • Morze Czarne

Tło sytuacyjneEdytuj

Bornholm położona w południowej części Bałtyku wyspa zajęta przez siły niemieckie w kwietniu 1940 r. stała się ważnym punktem strategicznym hitlerowskiej Kriegsmarine, ułatwiającym kontrolę żeglugi między zachodnimi i wschodnimi portami bałtyckimi także między portami Szwecji i Niemiec.

Na wyspie utworzono bazę dla okrętów podwodnych i sił lekkich. Stąd między innymi niemieckie okręty podwodne, niszczyciele i mniejsze jednostki zapuszczały się pod wybrzeża radzieckie.

W ostatnich miesiącach wojny znaczenie strategiczne Bornholmu jeszcze bardziej wzrosło. Wyspa stała się punktem przeładunkowym dla tysięcy żołnierzy i uciekinierów ewakuowanych z Kurlandii, Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego, a jednocześnie bazą zaopatrzeniową dla broniących się jeszcze w tych rejonach wojsk niemieckich oraz okrętów i statków. Do końca wojny była także jedną z najważniejszych niemieckich baz operacyjnych na Bałtyku, umożliwiała bowiem siłom lotniczym i morskim osłonę linii komunikacyjnych między Szwecją i Niemcami oraz podejść do cieśnin duńskich. Obecność sił niemieckich na Bornholmie ograniczała rozwinięcie szerszej działalności radzieckim siłom morskim na wodach Zatoki Pomorskiej i w zachodniej części Bałtyku.

Dowództwo niemieckie, w pełni doceniając znaczenie strategiczne Bornholmu, przygotowało wyspę do długotrwałej obrony. 25 stycznia 1945 roku postanowiono obronę tę jeszcze bardziej wzmocnić. Na wyspie skoncentrowano wówczas około 12 tys. żołnierzy, wzmocniono system artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej. M.in. w marcu tegoż roku przewieziono z Kurlandii i ustawiono na wyspie osiem baterii dalekosiężnej artylerii nadbrzeżnej. Zamontowano także 10 stacji radiolokacyjnych do wczesnego wykrywania samolotów i okrętów nawodnych oraz trzy stacji hydroakustyczne do wykrywania radzieckich okrętów podwodnych. Ponadto w kwietniu 1945 r. zaczęto pospiesznie rozbudowywać lotnisko na Bornholmie, aby umożliwić lotnictwu myśliwskiemu osłonę szlaków żeglugowych w rejonie południowego Bałtyku.

W kwietniu 1945 dowództwo radzieckie wyznaczyło Kołobrzeg jako bazę podczas operacji desantowej na wyspę Bornholm, gdzie bronił się jeszcze duży niemiecki garnizon pod dowództwem kmdr von Kamptza oraz ewakuowany z Prus Wschodnich oddz. gen. Wuthmanna. Razem oddziały niemieckie liczyły ok. 12 tys. żołnierzy. Operację przygotowywali w Kołobrzegu gen. mjr P. Kotow-Legonkow - szef oddziału operacyjnego 2 Frontu Białoruskiego, kmdr J. Guskow - komendant portu kołobrzeskiego i jego szef sztabu kmdr por. D. Szewcow. Lotnicze przygotowanie desantu zaczęło się 7 maja. W dniu tym, o godz. 16:00 radio podało komunikat adm. Dönitza informujący o kapitulacji Niemiec. Niemiecki dowódca na Bornholm nie odpowiadał na radzieckie wezwania.

4 maja wojska niemieckie w Danii złożyły broń. Dowódca sił niemieckich stacjonujących na Bornholmie nie chciał poddać się Rosjanom, z którymi Niemcy pozostawały formalnie w stanie wojny i żądał przybycia dowódców alianckich. Mimo rozpaczliwych telefonów i telegramów od władz lokalnych Bornholmu do rządu w Kopenhadze, alianci - nie chcący burzyć poprawnych stosunków ze stroną sowiecką poprzez ingerencję w strefie frontu wschodniego - nie przybyli, a członkowie rządu duńskiego z kolei nie chcieli popadać w kolizję a aliantami.

WalkiEdytuj

Rosjanie, chcąc zmusić Niemców do poddania się, przeprowadzili 7 i 8 maja 1945 r. bombardowanie dwóch największych miast: Rønne i Nexø (ludność została jednak o nich uprzedzona i zdążyła się ewakuować, a ponowna interwencja władz lokalnych u rządu duńskiego nie dała żadnego rezultatu). W porcie Rønne przebywało 6 transportowców, 3 okręty desantowe oraz 15 mniejszych okrętów bojowych. Zaatakowano również 7 transportowców eskortowanych przez około 30 kutrów dozorowych przy wschodnich wybrzeżach wyspy między Nexø i Svaneke zatapiając i uszkadzając wiele z nich.

Bilans – zniszczonych zostało ponad 90% domów w Rønne i Nexø, również wskutek wynikłych pożarów. Chaos powiększył się gdy do mieszkańców wyspy, pozbawionych majątku i dachu nad głową dołączyło się 26000 uciekinierów zarówno z Niemiec jak i republik nadbałtyckich; liczba odpowiadająca ponad połowie ówczesnej populacji na wyspie

Kmdr Gerhard von Kamptz wolał poddać się Anglikom niż Rosjanom. 9 maja 1945 o godz. 6:15 z Kołobrzegu wypłynęła w kierunku wyspy grupa sześciu kutrów torpedowych z kompanią desantową pod dowództwem kmdr D. Szewcowa w celu przyjęcia kapitulacji Bornholmu. Po drodze Rosjanie spotkali niemiecki okręt desantowy i cztery kutry ewakuacyjne. Niemcy poddali się i pod eskortą jednego radzieckiego kutra popłynęli do kołobrzeskiego portu. reszta radzieckich okrętów płynęła dalej w kierunku celu. O godz. 15:30 wpłynęli do portu Rønne na wyspie Bornholm. Cały czas dowództwo niemieckie odmawiało kapitulacji i groziło otwarciem ognia. W tej sytuacji do akcji przystąpił miejscowy - duński ruch oporu. Po upływie dwóch godzin Niemcy postanowili skapitulować. Gen. Wuthmann, kmdr von Kamptz i kilku wyższych niemieckich oficerów radzieckim kutrem torpedowym popłynęli do Kołobrzegu, gdzie w dowództwie portu podpisano kapitulację wyspy Bornholm.

Ostatecznie, 9 maja 1945 r. niemiecki dowódca na wyspie podpisał akt kapitulacji. Na wyspie pojawiły się oddziały sowieckie ze 132 Korpusu Strzeleckiego, który wchodził w skład wojsk 2 Frontu Białoruskiego w liczbie 7686 żołnierzy i oficerów w celu demilitaryzacji oddziałów niemieckich. Została ona szybko dokonana, lecz oddziały sowieckie pozostały na wyspie do 6 kwietnia 1946, gdy wycofały się.

Niektórzy historycy duńscy wysuwają - w oparciu o udostępnione w ostatnich latach dokumenty - tezę, że Stalin planował przyłączenie Bornholmu do swego imperium, ze względu na strategiczne położenie wyspy na Morzu Bałtyckim.

SkutkiEdytuj

Zniszczone domostwa zastąpione zostały darem od szwedzkiego sąsiada – osiedlami 300 domków drewnianych w Rønne i Nexø i stoją na wyspie do dziś dzień. Pozostał też cmentarz żołnierzy armii sowieckiej w Allinge, z których wielu - wycieńczonych podczas działań wojennych - zmarło podczas ponad rocznego pobytu na wyspie.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia II wojny światowej, praca zbiorowa, Warszawa 1975
  • E. Kosiarz, Bitwy morskie, Gdańsk 1970
  • E. Kosiarz, Druga wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1988
  • E. Kosiarz, Działania flot w drugiej wojnie światowej, Gdańsk 1989
  • E. Kosiarz, Wojna na morzach i oceanach 1939-1945. Charakterystyka i kronika wydarzeń, Gdańsk 1988
  • J. Lipiński, Druga wojna światowa na morzu, Gdańsk 1970
  • J. Pertek, Na Bałtyku, w Arktyce i na Morzu Czarnym, Poznań 1989