Destalinizacja

seria reform w ZSRR wprowadzona przez Nikitę Chruszczowa (cel: porzucenie wprowadzonego przez J. Stalina kultu jednostki)

Destalinizacja – proces zapoczątkowany przez Nikitę Chruszczowa odczytaniem referatu na XX zjeździe KC KPZR w 1956 roku, mający na celu porzucenie wprowadzonego przez Józefa Stalina kultu jednostki. Termin określa także zmiany w polityce ZSRR spowodowane tzw. odwilżą polityczną po śmierci Stalina. Destalinizacja zakładała odejście od masowego terroru. W efekcie wydarzeń mających miejsce w ZSRR w polityce wewnętrznej PRL nastąpiła tzw. odwilż gomułkowska.

UwagiEdytuj

  1. Pierwsza edycja tajnego referatu, wydanego na użytek wewnętrzny członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej