Destalinizacja

seria reform w ZSRR wprowadzona przez Nikitę Chruszczowa (cel: porzucenie wprowadzonego przez J. Stalina kultu jednostki)

Destalinizacja – proces zapoczątkowany przez Nikitę Chruszczowa odczytaniem referatu na XX zjeździe KC KPZR 25 lutego 1956 roku, mający na celu porzucenie wprowadzonego przez Józefa Stalina kultu jednostki. Termin określa także zmiany w polityce ZSRR spowodowane tzw. odwilżą polityczną po śmierci Stalina. Destalinizacja zakładała odejście od masowego terroru. W efekcie wydarzeń mających miejsce w ZSRR w polityce wewnętrznej PRL nastąpiła tzw. odwilż gomułkowska[1][2].

  1. Pierwsza edycja tajnego referatu, wydanego na użytek wewnętrzny członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Przypisy

edytuj
  1. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, wyd. 4, Warszawa 2003, s. 113 i n.
  2. Epoki literackie, t. 9: Dwudziestolecie międzywojenne, red. S. Żurawski, Warszawa 2009, s. 245.