Sojusznicze Dowództwo Operacji

Sojusznicze Dowództwo Operacji, ACO (od ang. Allied Command Operations) – jedno z dwóch dowództw strategicznych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, które zajmuje się kierowaniem wszystkich operacji wojskowych. Siedzibą ACO jest SHAPE w Mons w Belgii.

Sojusznicze Dowództwo Operacji
Allied Command Operations
Historia
Organizacja  NATO
Sformowanie 2002
Organizacja
Dyslokacja Mons
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Dowództwo zostało powołane do życia w ramach reform strukturalnych NATO na mocy decyzji podjętych na zjeździe OTP w Pradze w 2002 roku. Nowa struktura ma na celu odejście od geograficznego podziału dowództw na rzecz struktur podzielonych według sprawowanych funkcji.

StrukturaEdytuj

Na czele ACO stoi naczelny dowódca sojuszniczy w Europie (Supreme Allied Commander Europe), któremu podlegają trzy dowództwa (Joint Force Commands, JFC), rozmieszczone w Brunssum w Holandii, Neapolu we Włoszech i Lizbonie w Portugalii. Każde z dowództw może samodzielnie lub we współdziałaniu z pozostałymi prowadzić operacje połączone. JFC w Portugalii skoncentrowane jest w znacznej mierze na operacjach morskich.

Zadania dowództwaEdytuj

Podstawowym zadaniem Sojuszniczego Dowództwa Operacji jest planowanie oraz prowadzenie działań wojskowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze odpowiedzialności NATO oraz poza tym obszarem. W przypadku wystąpienia kryzysu militarnego lub wojny Sojusznicze Dowództwo ds. Działań odpowiada za użycie środków wojskowych w celu zademonstrowania solidarności i gotowości do utrzymania integralności terytorium Sojuszu. Odpowiada za następujące obszary funkcjonowania[1]:

  • przygotowanie planów operacji, tworzenie sił i prowadzenie działań sojuszniczych
  • opracowanie strategicznych koncepcji rozwoju sił zbrojnych, określanie priorytetów planowania obronnego i polityki wojskowej oraz opracowywanie koncepcji i dyrektyw w odniesieniu do pełnego zakresu zadań Sojuszu
  • tworzenie połączonych struktur dowodzenia i sił.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Janusz Kręcikij, Jacek Lewandowski: Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. ISBN 978-83-65208-29-3.