Droga Wolności (słow. cesta Slobody, niem. Freiheitsstraße, węg. Szabadság-út) – przebiegająca na Słowacji, po południowej stronie Tatr droga od Łysej Polany do miejscowości Szczyrbskie Jezioro. Jej przedłużenie do Liptowskiego Mikułaszu stanowi Tatrzańska Droga Młodości. W sieci krajowych dróg oznaczana jest jako drogi nr 67 (odcinek od Łysej Polany do miejscowości Tatrzańska Kotlina) i nr 537 od tej miejscowości do Liptowskiego Mikułaszu. Jest to droga o dużym znaczeniu, łącząca z sobą podtatrzańskie miejscowości stanowiące bazę dla turystyki i rekreacji oraz wyloty dolin tatrzańskich, od których prowadzą znakowane szlaki turystyczne w głąb Tatr. Szosa prowadzi przez lasy i łąki u podnóża Tatr, ma jezdnię o szerokości 7,5 m, szerokość całej arterii wynosi 10–11 m. Spadek nie przekracza 4,5%. Na znacznej długości droga przebiega przez obszar TANAP-u. Zatrzymanie i postój dozwolone są tylko w wyznaczonych miejscach i na płatnych parkingach.

Widok na Tępą, Kończystą i Gerlach z Drogi Wolności
Droga Wolności w Tatrzańskich Zrębach
Droga Wolności w Nowym Smokowcu, przy drodze tory kolei elektrycznej

Jest to droga o bardzo efektownych widokach. Ogromne zniszczenia spowodowane przez potężny wiatr w 2004 r., który wyłamał las na znacznej długości trasy spowodowały odsłonięcie widoku na Tatry. W przeciwną stronę rozlegają się widoki na Kotlinę Liptowską, Niżne Tatry, Góry Choczańskie. Na długim odcinku południowej części drogi Szczyrbskie JezioroTatrzańska Łomnica równolegle do niej poprowadzone są tory kolei elektrycznej („elektriczki”).

Przebieg Drogi Wolności

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  • Józef Nyka: Tatry słowackie. Przewodnik. Wyd. II. Latchorzew: Wyd. Trawers, 1998. ISBN 83-901580-8-6.
  • Tatry Wysokie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-26-8.