Dyskinezy

Dyskinezy – nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała, wyginanie i prężenie, mimowolne ruchy warg, wysuwanie i chowanie języka. Dyskinezy dzieli się na wczesne i późne.

Dyskineza, nieokreślona
ICD-10 G24.9

Dyskinezy późne często są ubocznym skutkiem działania "klasycznych" neuroleptyków np. chlorpromazyny, pernazyny, haloperidolu, klopentyksolu. W dyskinezach późnych dochodzi do wtórnej nadwrażliwości receptora dopaminergicznego. Leczenie jest trudne, polega na stopniowym zmniejszaniu dawek "klasycznych" neuroleptyków i zastępowaniu ich lekami neuroleptycznymi nowych generacji, np. olanzapina, rysperydon.

Zobacz teżEdytuj