E87 (trasa europejska)

E87trasa europejska pośrednia północ-południe, biegnąca przez południową Ukrainę, południowy skrawek Mołdawii, wschodnią Rumunię, wschodnią Bułgarię i zachodnią Turcję.

E87
Długość

2122 km

Państwa

Ukraina,
Mołdawia,
Rumunia,
Bułgaria,
Turcja

Mapa
Mapa E87

E87 zaczyna się w Odessie, gdzie odbija od tras europejskich E58 i E95. Na Ukrainie E87 biegnie szlakami:

 • drogi krajowej M17 do Izmaiłu,
 • drogi lokalnej Izmaił – Łarżanka – Nowosils'ke – Orliwka – Reni do przejścia granicznego Reni – Giurgiuleşti.

W Mołdawii E87 na długości około 2 km biegnie drogą R34 między przejściami granicznymi Giurgiuleşti – Reni na granicy z Ukrainą i Giurgiuleşti – Gałacz (most na Prucie) na granicy z Rumunią.

Uwaga: mapa samochodowa Rumunii i Mołdawii wydawnictwa "Karpatia SRL" z 2005 i atlas samochodowy Ukrainy wydawnictwa "ZAT Rosava" z 2004 ukazują przebieg trasy E87 na obszarze Ukrainy i Mołdawii przez Bołhrad, przejście graniczne Bołhrad – Vulcaneşti, dalej drogą M3 przez Vulcaneşti do przejścia granicznego Cişmichioi – Reni. Dane te mogą jednak być nieaktualne.

W Rumunii E87 biegnie szlakami dróg krajowych:

 • nr 2B przez Gałacz do Braiły (tu łączy się z trasą E577),
 • nr 22 przez Tulczę do Konstancy (tu łączy się z trasą E60),
 • nr 39 do przejścia granicznego Vama Veche – Durankułak.

Na terenie Bułgarii E87 biegnie szlakiem drogi krajowej nr 9 przez Warnę (tu łączy się z trasą E70) i Burgas (tu łączy się z trasą E773) do przejścia granicznego Małko Tyrnowo – Dereköy.

W Turcji E87 biegnie szlakami:

Uwaga: mapa samochodowa Turcji wydawnictwa PPWK im. E. Romera (II wydanie) ukazuje drogę nr 350 przez Açipayam i Korkuteli jako drugorzędną (na pewnym odcinku nawet bez asfaltowej nawierzchni), zaś przebieg E87 na tym odcinku ukazuje w następujący sposób:
  • drogą krajową nr 320 do Dinar,
  • drogą krajową nr 625 przez Burdur do wsi Çeltikçi,
  • drogą krajową nr 650 do Antalyi.
Dane te mogą jednak być nieaktualne.

Ogólna długość trasy E87 wynosi około 2.122 km, z tego 301 km na Ukrainie, 2 km w Mołdawii, 315 km w Rumunii, 340 km w Bułgarii i 1.164 km w Turcji.