Eksabit

wielokrotność bita
Wielokrotności bitów
Przedrostki dziesiętne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik
kilobit kb 103=10001 kibibit Kib 210=10241
megabit Mb 106=10002 mebibit Mib 220=10242
gigabit Gb 109=10003 gibibit Gib 230=10243
terabit Tb 1012=10004 tebibit Tib 240=10244
petabit Pb 1015=10005 pebibit Pib 250=10245
eksabit Eb 1018=10006 eksbibit Eib 260=10246
zettabit Zb 1021=10007 zebibit Zib 270=10247
jottabit Yb 1024=10008 jobibit Yib 280=10248

Eksabitjednostka informacji, w skrócie Eb lub Ebit.

1 Ebit = 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 bitów.

Przykładowe przeliczenia na inne jednostki:

1 Eb = 1000 Pb
1000 Eb = 1 Zb

Zwykle jednak:

1 Eb = 1024 Pb
8 Eb = 8192 Pb  = 1024 PB

ponieważ IEC 60027-2 jest tylko propozycją, a nie standardem, natomiast już od zarania informatyki w tej dziedzinie nauki wykorzystywane są przedrostki dziesiętne w znaczeniu przedrostków binarnych.

Binarnym odpowiednikiem eksabitu jest eksbibit, równy 260 = 10246 bitów.

Zobacz też edytuj