Otwórz menu główne

Elżbieta Skrzydlewska (ur. 10 maja 1960 w Białymstoku) – polski naukowiec, profesor nauk farmaceutycznych, chemik specjalizująca się w biochemii procesów oksydoredukcyjnych. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Elżbieta Skrzydlewska
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 10 maja 1960
Białystok
Profesor nauk farmaceutycznych
Specjalność: chemia analityczna, chemia leków, biochemia
Alma Mater Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
Doktorat 1990 – biologia medyczna, botanika farmaceutyczna
Akademia Medyczna w Białymstoku
Habilitacja 1998 – biochemia farmaceutyczna
Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
Profesura 2003
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zakład Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Stanowisko kierownik, profesor zwyczajny
Okres zatrudn. od 1998
Dziekan
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Okres spraw. 2008–2016
Poprzednik Jerzy A. Pałka
Następca Wojciech Miltyk
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Okres spraw. od 2016
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

W 1975 ukończyła szkołę podstawową, a w 1979 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczęła studia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na kierunku chemia. Dyplom z wyróżnieniem za pracę magisterską „Zastosowanie miareczkowania kulometrycznego do wyznaczania stałych równowag proteolitycznych” pod kierunkiem prof. Adama Hulanickiego odebrała w 1985.

W 1984 rozpoczęła pracę naukową w Zakładzie Analizy Instrumentalnej Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie pracowała na stanowiskach od asystenta-stażysty do adiunkta, uzyskując w tym czasie stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej za osiągnięcie pt. „Wpływ etanolu i acetaldehydu na aktywność enzymów proteolitycznych” (promotor: prof. Krzysztof Worowski). W 1998 rozpoczęła pracę w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej w Białymstoku na stanowisku adiunkta. W tym samym roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie rozprawy pt. „Metanol i jego metabolity jako modyfikatory systemu oksydoredukcyjnego i proteolityczno-antyproteolitycznego”. W 1999 została kierownikiem Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. W 2003 roku uzyskała tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych[1].

Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych Oddziału w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie Polskiej Akademii Nauk[2]. Członek Zespołu Chromatografii i Technik Pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk[3].W latach 2002–2008 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2008 do 2016 dziekan[4], a od 2016 prodziekan do spraw nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2010)[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Uhonorowani tytułem „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”. „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”. 3 (79), s. 19–21, 2013. Stefan Rostafiński. Białystok: Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku. ISSN 1232-857X (pol.). [dostęp 2016-03-24]. 
  2. Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych PAN w Olsztynie
  3. Zespoły Komitetu Chemii Analitycznej PAN
  4. Dotychczasowi dziekani Wydziału Farmaceutycznego UMB
  5. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń (M.P. z 2010 r. nr 90, poz. 1048)

BibliografiaEdytuj