Otwórz menu główne

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy – nazwa historyczna czasopisma, które obecnie nazywa się Biuletyn EBIB (ISSN 1507-7187) – jest to czasopismo open access wychodzące tylko w postaci elektronicznej, dostępne on-line. Nigdy nie miało wersji drukowanej, a przeznaczone jest dla bibliotekarzy, specjalistów informacji oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką bibliotekarskiej profesji, informacji naukowej, technologii informacyjnych. Czasopismo udostępnia wszystkie swoje artykuły zgodnie z ideą open access, tzn. bez restrykcji i opłat na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Biuletyn EBIB
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  Polska
Wydawca Stowarzyszenie EBIB
Organ Stowarzyszenie EBIB
Rodzaj czasopisma fachowe czasopismo dla bibliotekarzy
Pierwsze wydanie 1 kwietnia 1999
Ostatnie wydanie na bieżąco
Redaktor naczelny Bożena Bednarek-Michalska
Średni nakład nieograniczony (online w sieci) egz.
Średnia sprzedaż brak egz.
Format elektroniczny
ISSN 1507-7187
Strona internetowa

Wydawane jest od 1 kwietnia 1999 przez wolontariuszy, który najpierw działali niezależnie, potem w latach 2001–2010 w strukturze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a obecnie jako Stowarzyszenie EBIB. Porusza problemy m.in. bibliotek, w tym bibliotek cyfrowych, digitalizacji, szeroko pojętego zagadnienia informacji, Internetu czy teorii komunikacji, ale także czytelnictwa, technologii informacyjnych itp.

Czasopismo może stanowić uzupełnienie wiedzy zdobywanej w ramach studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Linki zewnętrzneEdytuj