Bibliotekarz

pracownik biblioteki

Bibliotekarz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę bibliotekarka[1]) – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie[2]; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej[2]. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48) osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Bibliotekarze biblioteki Uniwersytetu w Oslo (1946)
Bibliotekarka National Library of Medicine w Bethesda (1987)

Historia edytuj

Pierwsze wzmianki o zawodzie bibliotekarza pochodzą już ze starożytności. Był to najczęściej uczony. W Odrodzeniu i oświeceniu mógł nim zostać każdy człowiek posiadający wykształcenie. Bibliotekarzami byli urzędnicy książęcy i królewscy, miłośnicy ksiąg, poeci i uczeni. Często bibliotekarstwo było traktowane jako zajęcie uboczne, dorywcze. Bibliotekarze nie interesowali się w ogóle lub w bardzo małym stopniu bibliotekami, w których pracowali. Jedynie nieliczni przeszli do historii jako zasłużeni.

Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęto wymagać od bibliotekarzy fachowego przygotowania i stałego zatrudnienia. W II połowie XIX wieku zostały wprowadzone pierwsze oficjalne egzaminy bibliotekarskie we Francji, Anglii i Niemczech. Otworzono również pierwsze szkoły zawodowe oraz pierwszą katedrę bibliotekoznawstwa.

Zadania bibliotekarza edytuj

Dawniej bibliotekarz był kustoszem dorobku kulturalnego – dziś jego zadaniem jest udostępnianie zbiorów oraz zawartych w nich informacji. Do zadań bibliotekarza należą m.in.:

Zadania bibliotekarza naukowego edytuj

Zadania bibliotekarza oświatowego edytuj

Stopnie biblioteczne edytuj

W bibliotekach publicznych (podległych Ministerstwu Kultury)

W bibliotekach naukowych (podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki)

 • pomocnik biblioteczny
 • magazynier biblioteczny
 • młodszy bibliotekarz
 • starszy magazynier biblioteczny
 • bibliotekarz
 • starszy bibliotekarz
 • kustosz

Bibliotekarze dyplomowani:

 • asystent biblioteczny
 • adiunkt biblioteczny
 • kustosz dyplomowany
 • starszy kustosz dyplomowany

Przypisy edytuj

 1. Rada Języka Polskiego, rjp.pan.pl [dostęp 2021-05-04].
 2. a b Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 31.

Bibliografia edytuj

 • Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław, 1971.
 • Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze pod red. D. Grygrowskiego i E.B. Zybert, Warszawa, 2005

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj