Epenteza (z greckiego ἐπένθεσις epénthesis – „wtrącenie”)[1]zjawisko językowe, polegające na wstawieniu głoski epentetycznej (niemającej umotywowania etymologicznego), samogłoski lub spółgłoski, zwykle celem uniknięcia trudnej do wymówienia zbitki głosek lub rozziewu. Np. pol. wewnątrz (e ruchome), kropla < kroplja < kropja (jotyzacja prasłowiańska – w polskim jej ślady pojawiają się niekonsekwentnie), niem. hoffentlich, Zeitungsjunge, łac. comburo (z con + uro), ang. łączące R itp[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Henry George Liddell, Robert Scott, ἐπένθεσις [w:] A Greek-English Lexicon [online] [dostęp 2018-07-15] (ang.).
  2. Polański 1999 ↓, s. 145.

BibliografiaEdytuj