Epistoła

Epistoła (z łac. epistula, gr. ἐπιστολή – list) – w liturgii chrześcijańskiej czytanie z listów Apostolskich. Jest ono składową częścią liturgii słowa. W rycie rzymskim jest umiejscowione po I czytaniu i psalmie responsoryjnym, a przed aklamacją Alleluja i Ewangelią.

Podczas Wigilii Paschalnej jest to ósme czytanie, zawsze z listu św. Pawła do Rzymian, umiejscowione tuż po odśpiewaniu hymnu "Chwała na wysokości Bogu" i symbolizuje przejście ze Starego do Nowego Testamentu.

W przenośni żartobliwe określenie długiego, rozwlekłego, najczęściej nudnego listu.